EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2001_064_R_0039_02_DIR_2000_8

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20. marts 2000 om ændring af Rådets direktiv 70/221/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 106 af 3.5.2000)

EFT L 64 af 6.3.2001, p. 39–39 (DA, IT, NL)

32000L0008R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20. marts 2000 om ændring af Rådets direktiv 70/221/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 106 af 3.5.2000)

EF-Tidende nr. L 064 af 06/03/2001 s. 0039 - 0039


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20. marts 2000 om ændring af Rådets direktiv 70/221/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 106 af 3. maj 2000)

Side 7, betragtning 7:

i stedet for: "i henhold til direktiv 74/60/EØF (6)"

læses: "i henhold til direktiv 70/221/EØF"

og fodnote 6 udgår.

Top