EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0636

2000/636/EF: Rådets afgørelse af 9. oktober 2000 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

OJ L 269, 21.10.2000, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/636/oj

32000D0636

2000/636/EF: Rådets afgørelse af 9. oktober 2000 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0049 - 0049


Rådets afgørelse

af 9. oktober 2000

om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

(2000/636/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til Rådets afgørelse af 26. januar 1998(1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget,

i betragtning af, at der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Jaime HEVIA RUIZ er trådt tilbage som medlem, hvilket Rådet blev underrettet om den 18. september 2000,

under henvisning til indstillingen fra den spanske regering -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Adela María BARRERO FLÓREZ beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Jaime HEVIA RUIZ for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2002.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. oktober 2000.

På Rådets vegne

H. Védrine

Formand

(1) EFT L 28 af 4.2.1998, s. 19.

Top