EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0744

Kommissionens forordning (EF) nr. 744/2000 af 10. april 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 32/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød

OJ L 89, 11.4.2000, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 85 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2007; ophævet ved 32007R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/744/oj

32000R0744

Kommissionens forordning (EF) nr. 744/2000 af 10. april 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 32/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød

EF-Tidende nr. L 089 af 11/04/2000 s. 0003 - 0003


Kommissionens forordning (EF) nr. 744/2000

af 10. april 2000

om ændring af forordning (EØF) nr. 32/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), særlig artikel 33, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EØF) nr. 32/82(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2326/97(3), fastsættes betingelserne for ydelse af de særlige eksportrestitutioner til oksekød.

(2) På grund af en redaktionel fejl bortfaldt sidste punktum af artikel 2, stk. 2, andet afsnit, ved sidste ændring af forordning (EØF) nr. 32/82 ved forordning (EF) nr. 2326/97. Dette punktum må genindsættes i teksten med virkning fra 3. december 1997, hvor forordning (EF) nr. 2326/97 træder i kraft.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende punktum indsættes i artikel 2, stk. 2, andet afsnit i forordning (EØF) nr. 32/82:"De kompetente myndigheder kan dog tillade, at varerne emballeres, hvis den identifikation af hvert enkelt produkt, der omhandles i artikel 3, andet afsnit, forbliver synlig.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 3. december 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EFT L 4 af 8.1.1982, s. 11.

(3) EFT L 323 af 26.11.1997, s. 1.

Top