EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(03)

Aftale i form af brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Island og Norge vedrørende udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser

OJ L 176, 10.7.1999, p. 53–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 19–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 165 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(2)/oj

Related Council decision

21999A0710(03)

Aftale i form af brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Island og Norge vedrørende udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser

EF-Tidende nr. L 176 af 10/07/1999 s. 0053 - 0062


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Rådet for Den Europæiske Union og Island og Norge vedrørende udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser

A. Brev fra Fællesskabet

Hr. ...,

Under henvisning til forhandlingerne om aftalen om associering af Republikken Island og Kongeriget Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen a Schengen-reglerne noterer Rådet sig Islands og Norges anmodning om i overensstemmelse med deres deltagelse i beslutningsprocessen på de områder, der er omfattet af aftalen, og med henblik på at bidrage til at aftalen kommer til at fungere efter hensigten, at deltage som fuldt associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser.

Rådet noterer sig, at der i fremtiden, når disse procedurer anvendes på de områder, der er omfattet af aftalen, vil være behov for, at Island og Norge kan deltage som associeret i arbejdet i disse udvalg, bl.a. for at sikre, at procedurerne i aftalen er anvendt på de relevante retsakter og foranstaltninger, således at disse kan blive bindende for Island og Norge.

Det Europæiske Fællesskab er derfor parat til at forpligte sig til, så snart der opstår behov herfor, at forhandle om passende ordninger for Islands og Norges deltagelse om associeret i arbejdet i disse udvalg.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176DA.005401.TIF">

B. Brev fra Island

Hr. ...,

Je har den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Under henvisning til forhandlingerne om aftalen om associering af Republikken Island og Kongeriget Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen a Schengen-reglerne noterer Rådet sig Islands og Norges anmodning om i overensstemmelse med deres deltagelse i beslutningsprocessen på de områder, der er omfattet af aftalen, og med henblik på at bidrage til at aftalen kommer til at fungere efter hensigten, at deltage som fuldt associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser.

Rådet noterer sig, at der i fremtiden, når disse procedurer anvendes på de områder, der er omfattet af aftalen, vil være behov for, at Island og Norge kan deltage som associeret i arbejdet i disse udvalg, bl.a. for at sikre, at procedurerne i aftalen er anvendt på de relevante retsakter og foranstaltninger, således at disse kan blive bindende for Island og Norge.

Det Europæiske Fællesskab er derfor parat til at forpligte sig til, så snart der opstår behov herfor, at forhandle om passende ordninger for Islands og Norges deltagelse om associeret i arbejdet i disse udvalg.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse."

Jeg kan hermed meddele Dem, at min regering er indforstået med indholdet af den pågældende skrivelse.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176DA.005601.TIF">

A. Brev fra Fællesskabet

Hr. ...,

Under henvisning til forhandlingerne om aftalen om associering af Republikken Island og Kongeriget Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen a Schengen-reglerne noterer Rådet sig Islands og Norges anmodning om i overensstemmelse med deres deltagelse i beslutningsprocessen på de områder, der er omfattet af aftalen, og med henblik på at bidrage til at aftalen kommer til at fungere efter hensigten, at deltage som fuldt associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser.

Rådet noterer sig, at der i fremtiden, når disse procedurer anvendes på de områder, der er omfattet af aftalen, vil være behov for, at Island og Norge kan deltage som associeret i arbejdet i disse udvalg, bl.a. for at sikre, at procedurerne i aftalen er anvendt på de relevante retsakter og foranstaltninger, således at disse kan blive bindende for Island og Norge.

Det Europæiske Fællesskab er derfor parat til at forpligte sig til, så snart der opstår behov herfor, at forhandle om passende ordninger for Islands og Norges deltagelse om associeret i arbejdet i disse udvalg.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176DA.005801.TIF">

B. Brev fra Norge

Hr. ...,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Under henvisning til forhandlingerne om aftalen om associering af Republikken Island og Kongeriget Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen a Schengen-reglerne noterer Rådet sig Islands og Norges anmodning om i overensstemmelse med deres deltagelse i beslutningsprocessen på de områder, der er omfattet af aftalen, og med henblik på at bidrage til at aftalen kommer til at fungere efter hensigten, at deltage som fuldt associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser.

Rådet noterer sig, at der i fremtiden, når disse procedurer anvendes på de områder, der er omfattet af aftalen, vil være behov for, at Island og Norge kan deltage som associeret i arbejdet i disse udvalg, bl.a. for at sikre, at procedurerne i aftalen er anvendt på de relevante retsakter og foranstaltninger, således at disse kan blive bindende for Island og Norge.

Det Europæiske Fællesskab er derfor parat til at forpligte sig til, så snart der opstår behov herfor, at forhandle om passende ordninger for Islands og Norges deltagelse om associeret i arbejdet i disse udvalg.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse."

Jeg kan hermed meddele Dem, at min regering er indforstået med indholdet af den pågældende skrivelse.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176DA.006001.TIF">

ERKLÆRINGER

1. Erklæring fra Rådet, vedtaget med enstemmighed blandt de i artikel 6, stk. 1, i Schengen-protokollen nævnte medlemmer

"Det er Rådets opfattelse, at afgørelser, der træffes af det blandede udvalg i medfør af aftalen, træffes med enstemmighed blandt repræsentanterne for de i artikel 6, stk. 1, i Schengen-protokollen nænvte medlemmer af Rådet og repræsentanterne for Islands og Norges regeringer, medmindre andet er fastsat i forretningsordenen eller i den aftale, der skal indgås i henhold til artikel 6, stk. 2, i Schengen-protokollen."

2. Erklæring fra Rådet og Kommissionen om direktiv 95/46/EF

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse fra fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31) er ikke medtaget i bilag B til aftalen med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne på baggrund af det forslag til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg, som Kommissionen fremlagde den 2. december 1998 om at medtage dette direktiv i bilag XI til EØS-aftalen(1).

Den Europæiske Union er af den opfattelse, at dette direktiv er en integrerende del af Schengen-reglerne, idet det har erstattet bestemmelser i Schengen-konventionen af 1990, jf. artikel 134 i denne.

Hvis direktivet ikke medtages i bilag XI til EØS-aftalen, antager EU, at Republikken Island og Kongeriget Norge vil tage de nødvendige skridt til at sikre, at de anvender direktivets bestemmelser.

Denne erklæring vil blive offentliggjort De Europæiske Fællesskabers Tidende sammen med teksten til ovennævnte aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge."

3. Erklæring optaget i Rådets mødeprotokol i forbindelse med vedtagelsen af forhandlingsdirektiverne

"Rådet fastslår, at alle spørgsmål vedrørende iværksættelsen af aftalen med Island og Norge skal optages på dagsordenen for det blandede udvalg i god tid. Forud for dettes møder skal formandskabet, hvis det skønner det nødvendigt eller efter anmodning fra en delegation eller fra Kommissionen, indkalde til møde i den kompetente rådsinstans for at undersøge, om et givet spørgsmål ikke behøver at blive forelagt for det blandede udvalg, eller om det vil være bedre først af drøfte eller løse et andet bestemt spørgsmål inden for Unionen (f.eks. visum-spørgsmål eller andre spørgsmål, som associeringsproceduren i artikel 6 i Schengen-protokollen ikke finder bogstavelig anvendelse på).

Ad punkt I på listen(2): Der kan først efter udløbet af en passende frist forelægges det blandede udvalg forslag, hvorom på tidspunktet for Amsterdam-traktatens ikrafttræden forhandles i Unionen, f.eks. vedrørende tilpasning eller udvidelse af de retsakter, der er baseret på traktaten om Den Europæiske Union.

At visse spørgsmål ikke behandles efter den procedure, der fastsættes i den aftale, der skal indgås på grundlag af artkel 6, stk. 1, i Schengen-protokollen, udelukker naturligvis ikke muligheden af regelmæssigt at underrette de islandske og norske partnere om udviklingen i Unionen for så vidt angår disse spørgsmål."

4. Erklæring fra forhandlingsdelegationerne fremsat i forbindelse med paraferingen af aftalen

"Forhandlingsdelegationerne noterer sig erklæring nr. 47 vedtaget af regeringskonferencen i forbindelse med undertegnelsen af Amsterdam-traktaten.

De er enige om ønskeligheden af, at de kontraherende parter i aftalen tager alle de nødvendige forberedende skridt til, at aftalen kan træde i kraft på samme dato som Amsterdam-traktaten."

5. Erklæring fra rådsformandskabets, Kommissionens og Norges forhandlingsdelegationer

"Rådsformandskabets, Kommissionens og Norges forhandlingsdelegationer deler den opfattelse, at spørgsmålet om, i hvilke tilfælde norsk lovgivning tillader midlertidig anvendelse, ikke berører anvendelsen af aftalens artikel 8, stk. 4."

(1) Rådets dok. 13992/98 EEE 96 ECO 466 af 9. december 1998.

(2) Jf. artikel i udkastet til Rådets afgørelse om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (dok. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev. 3 af 22. April 1999).

Top