EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998S2124

Kommissionens beslutning nr. 2124/98/EKSF af 2. oktober 1998 om ændring af bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

OJ L 268, 3.10.1998, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1999; stiltiende ophævelse ved 399S2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/2124/oj

31998S2124

Kommissionens beslutning nr. 2124/98/EKSF af 2. oktober 1998 om ændring af bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

EF-Tidende nr. L 268 af 03/10/1998 s. 0031 - 0032


KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2124/98/EKSF af 2. oktober 1998 om ændring af bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 2136/97/EKSF af 12. september 1997 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation (1), særlig artikel 8 sammenholdt med artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

Den Russiske Føderation har i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i aftalen om handel med visse EKSF-stålprodukter (2) anmodet om overførsel af visse kvantitative lofter for 1998 mellem forskellige produktgrupper, og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab har imødekommet denne anmodning;

det er derfor nødvendigt at ændre bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF for at tage hensyn til disse ændrede kvantitative lofter;

de i denne beslutning omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 7 i beslutning nr. 2136/97/EKSF -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF erstattes med bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 1998.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT L 300 af 4. 11. 1997, s. 15.

(2) EFT L 300 af 4. 11. 1997, s. 52.

BILAG

»BILAG IV

>TABELPOSITION>

«

Top