EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0812(02)

Protokol om ændring af aftalen om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

EFT L 225 af 12.8.1998, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1998/1766/oj

Related Council regulation
Related Council regulation

21998A0812(02)

Protokol om ændring af aftalen om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0010 - 0011


PROTOKOL om ændring af aftalen om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

CANADA, SVERIGE, UKRAINE OG AMERIKAS FORENEDE STATER,

som handler i overensstemmelse med artikel XV, litra B, i aftalen om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine, der blev undertegnet i Kiev den 25. oktober 1993 (1993-aftalen),

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel I

Artikel XII, litra A, i 1993-aftalen affattes således:

»Personale fra parterne, som opholder sig i Ukraine i forbindelse med centret eller dets projekter eller aktiviteter, indrømmes af Ukraines regering en status svarende til den, der indrømmes administrativt og teknisk personale i henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser.«

Artikel II

Artikel XIII i 1993-aftalen affattes således:

»Enhver stat eller De Europæiske Fællesskaber, som ønsker at blive part i denne aftale, skal meddele styrelsesrådet dette gennem eksekutivdirektøren. Styrelsesrådet skal gennem eksekutivdirektøren sende bekræftede kopier af denne aftale til den pågældende stat eller De Europæiske Fællesskaber. Efter styrelsesrådets godkendelse gives der nævnte stat eller De Europæiske Fællesskaber tilladelse til at tiltræde denne aftale. Såfremt en stat eller stater i det tidligere Sovjetunionen tiltræder denne aftale, skal denne eller disse stater overholde de forpligtelser, som Ukraines regering har påtaget sig i henhold til artikel VIII, artikel IX, litra C, og artikel X til XII.«

Artikel III

A. Denne protokol finder midlertidig anvendelse, når den er undertegnet af alle parter i 1993-aftalen.

B. Hver signatar meddeler gennem de diplomatiske kanaler de øvrige signatarer, at den har afsluttet alle interne procedurer, som er nødvendige for at være bundet af denne protokol.

C. Denne protokol træder i kraft på datoen for den sidste notifikation som omhandlet i litra B.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Kiev, den 7. juli 1997, i ét eksemplar på engelsk, fransk og ukrainsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

FOR CANADA

FOR KONGERIGET SVERIGE

FOR UKRAINE

FOR AMERIKAS FORENEDE STATER

Erklæringen fra Fællesskabets repræsentanter ved deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet ved videnskabs- og teknologicentret i Ukraine

Fællesskabet erklærer, at centret skal have status som juridisk person og have den mest omfattende rets- og handleevne, som i henhold til love, der gælder i Fællesskabet indrømmes juridiske personer; det kan navnlig indgå kontrakter, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og være part i retssager.

Top