EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0297

98/297/EF, Euratom: Rådets afgørelse af 27. april 1998 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

EFT L 133 af 7.5.1998, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/297/oj

31998D0297

98/297/EF, Euratom: Rådets afgørelse af 27. april 1998 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

EF-Tidende nr. L 133 af 07/05/1998 s. 0021 - 0021


RÅDETS AFGØRELSE af 27. april 1998 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg (98/297/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 194,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,

under henvisning til Rådets afgørelse af 26. september 1994 om beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden, der slutter den 20. september 1998 (1),

i betragtning af, at en plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig, efter at Antoon Stokkers er trådt tilbage,

under henvisning til den kandidatliste, som den nederlandske regering har forelagt,

efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

A.A. Jaarsma beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Antoon Stokkers for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 1998.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. april 1998.

På Rådets vegne

R. COOK

Formand

(1) EFT L 257 af 5. 10. 1994, s. 20.

Top