EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0954

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/98 af 6. maj 1998 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

EFT L 133 af 7.5.1998, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/954/oj

31998R0954

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/98 af 6. maj 1998 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 133 af 07/05/1998 s. 0010 - 0011


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 954/98 af 6. maj 1998 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2082/92 indsendt ansøgninger til Kommissionen om optagelse af betegnelser i registeret over specificitetsattesteringer;

anvendelse af påskriften »garanteret traditionel specialitet« er forbeholdt de heri registrerede betegnelser;

Kommissionen har modtaget en indsigelse, jf. artikel 7 i nævnte forordning, efter offentliggørelsen af benævnelserne i bilaget til nærværende forordning i De Europæiske Fællesskabers Tidende (2), men denne indsigelse er senere blevet trukket tilbage;

disse benævnelser er derfor berettiget til optagelse i »Registeret over specificitetsattesteringer« og til beskyttelse i Fællesskabet som garanterede traditionelle specialiteter;

bilaget til denne forordning supplerer bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 (3) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 suppleres af benævnelserne i bilaget til nærværende forordning, og de optages i »Registeret over specificitetsattesteringer«, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24. 7. 1992, s. 1.

(2) EFT C 21 af 21. 1. 1997, s. 5-16.

(3) EFT L 319 af 21. 11. 1997, s. 8.

BILAG

- »Kriek«, »Kriek-Lambic«, »Framboise-Lambic«, »fruit-Lambic« / »Kriek«, »Kriekenlambiek«, »Frambozenlambiek«, »vruchtenlambiek« (artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92) (1)

- »Lambic«, »Gueuze-Lambic«, / »Geuze« / »Lambiek«, »Geuze-Lambiek«, »Geuze« (artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92) (2).

(1) De vigtigste oplysninger i varespecifikationen er offentliggjort i EFT C 21 af 21. 1. 1997, s. 5-16.

Top