EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0214(03)

Afgørelse nr. 5/96 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles Forsendelse« af 5. december 1996 vedrørende forlængelse af forbud mod anvendelse af samlet kaution, fastsat ved afgørelse nr. 1/96 og 2/96 fra Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse«

OJ L 43, 14.2.1997, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/119/oj

21997D0214(03)

Afgørelse nr. 5/96 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles Forsendelse« af 5. december 1996 vedrørende forlængelse af forbud mod anvendelse af samlet kaution, fastsat ved afgørelse nr. 1/96 og 2/96 fra Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse«

EF-Tidende nr. L 043 af 14/02/1997 s. 0044 - 0044


AFGØRELSE Nr. 5/96 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA - »FÆLLES FORSENDELSE« af 5. december 1996 vedrørende forlængelse af forbud mod anvendelse af samlet kaution, fastsat ved afgørelse nr. 1/96 og 2/96 fra Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse« (97/119/EF)

DEN BLANDEDE KOMMISSION HAR -

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 34a i tillæg II (2), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 34a i tillæg II kan der på anmodning fra en eller flere kontraherende parter træffes afgørelse om midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet kaution for varer, der frembyder en særlig stor risiko for svig;

ved afgørelse nr. 1/96 (3) og 2/96 (4) truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse« er der vedtaget foranstaltninger med henblik på midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet kaution for transport af cigaretter henhørende under HS-kode 24.02.20 og visse andre følsomme varer på grund af den særlig store risiko for svig, der er forbundet med disse forsendelser;

af hensyn til beskyttelsen af de finansielle interesser, der er forbundet med sådanne forsendelser, bør disse foranstaltninger forlænges, såvel for så vidt angår fællesskabsforsendelse som for så vidt angår fælles forsendelse, for at sikre, at beskyttelsen bliver så effektiv som muligt;

idet Den Blandede Kommission finder det nødvendigt at forlænge det nævnte forbud for en periode på seks måneder -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger, der er vedtaget ved afgørelse nr. 1/96 og 2/96 af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse«, er forlænget for en periode på seks måneder.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 5. december 1996.

Den anvendes fra den 1. februar 1997.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 1996.

På Den Blandede Kommissions vegne

James CURRIE

Formand

(1) EFT nr. L 226 af 13. 8. 1987, s. 2.

(2) EFT nr. L 12 af 15. 1. 1994, s. 33.

(3) EFT nr. L 226 af 7. 9. 1996, s. 20.

(4) EFT nr. L 226 af 7. 9. 1996, s. 22.

Top