EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0753

96/753/EF: Rådets Afgørelse af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

OJ L 345, 31.12.1996, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 330 - 330
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 62 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 62 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 75 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/753/oj

Related international agreement

31996D0753

96/753/EF: Rådets Afgørelse af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

EF-Tidende nr. L 345 af 31/12/1996 s. 0078 - 0078


RÅDETS AFGØRELSE af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (96/753/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, første punktum,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Der er blevet forhandlet en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (1) for at tage hensyn til Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union og iværksættelsen af Uruguay-rundens aftale;

aftalen bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevvekslingen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Aftalens tekst er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Detaljerede regler for anvendelsen af denne afgørelse vedtages af Kommissionen, som bistås af den komité, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 3448/93 (2), efter proceduren i artikel 16 i samme forordning.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. L 171 af 27. 6. 1973, s. 1.

(2) EFT nr. L 318 af 20. 12. 1993, s. 18.

Top