EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A1115(02)

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

OJ L 292, 15.11.1996, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 16 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 16 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 91 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/641/oj

21996A1115(02)

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0032 - 0033


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

Brev nr. 1

Bruxelles, den 4. november 1996.

Hr. . . . .,

Jeg har den ære at henvise til det samråd, der har fundet sted mellem de egyptiske myndigheder og Europa-Kommissionens tjenestegrene om iværksættelsen af de nye WTO-forpligtelser, der er indgået under Uruguay-runden.

Formålet med samrådet var i henhold til samarbejdsaftalens artikel 22 at indrømme Egypten, indtil Euro-Middelhavs-aftalen indgås, præferencer, der svarer til dem, der er fastsat i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten.

Følgende blev aftalt for friske appelsiner, henhørende under KN-kode ex 0805 10:

1) Fra den 1. december til den 31. maj fastsættes for indtil 8 000 tons, den indgangspris, ud over hvilken den specifikke told nedsættes til nul, til 273 ECU/ton.

2) Denne aftalte indgangspris nedsættes i samme forhold og i samme tempo som de indgangspriser, der er bundet i WTO.

3) Hvis indgangsprisen for et bestemt parti er 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, udgør den specifikke toldsats henholdsvis 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % af den aftalte indgangspris.

4) Hvis indgangsprisen for et bestemt parti er på under 92 % af den aftalte indgangspris, anvendes den specifikke toldsats, der er bundet i WTO.

Denne aftale træder i kraft, når begge parter har undertegnet den.

Den anvendes fra den 1. december 1996.

Jeg vil være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.

Modtag, hr. . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

>REFERENCE TIL EN FILM>

Brev nr. 2

Bruxelles, den 4. november 1996.

Hr. . . . .,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære at henvise til det samråd, der har fundet sted mellem de egyptiske myndigheder og Europa-Kommissionens tjenestegrene om iværksættelsen af de nye WTO-forpligtelser, der er indgået under Uruguay-runden.

Formålet med samrådet var i henhold til samarbejdsaftalens artikel 22 at indrømme Egypten, indtil Euro-Middelhavsaftalen indgås, præferencer, der svarer til dem, der er fastsat i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten.

Følgende blev aftalt for friske appelsiner, henhørende under KN-kode ex 0805 10:

1) Fra den 1. december til den 31. maj fastsættes for indtil 8 000 tons den indgangspris, ud over hvilken den specifikke told nedsættes til nul, til 273 ECU/ton.

2) Denne aftalte indgangspris nedsættes i samme forhold og i samme tempo som de indgangspriser, der er bundet i WTO.

3) Hvis indgangsprisen for et bestemt parti er 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, udgør den specifikke toldsats henholdsvis 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % af den aftalte indgangspris.

4) Hvis indgangsprisen for et bestemt parti er på under 92 % af den aftalte indgangspris, anvendes den specifikke toldsats, der er bundet i WTO.

Denne aftale træder i kraft, når begge parter har undertegnet den.

Den anvendes fra den 1. december 1996.

Jeg vil være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte.«

Jeg kan hermed over for Dem bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr. . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af regeringen for Den Arabiske Republik Egypten

>REFERENCE TIL EN FILM>

Top