EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0375

96/375/EF: Kommissionens beslutning af 10. juni 1996 om udførelse af EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af visse arter i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 92/33/EØF

OJ L 146, 20.6.1996, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/375/oj

31996D0375

96/375/EF: Kommissionens beslutning af 10. juni 1996 om udførelse af EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af visse arter i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 92/33/EØF

EF-Tidende nr. L 146 af 20/06/1996 s. 0058 - 0058


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. juni 1996 om udførelse af EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af visse arter i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 92/33/EØF (96/375/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (1), senest ændret ved beslutning 95/25/EF (2), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til ovennævnte direktiv skal der i medlemsstaterne udføres forsøg med eller om nødvendigt analyser af prøver for at efterprøve, om formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø som opført i direktivet opfylder direktivets krav og betingelser;

med henblik herpå bør det navnlig i de tidligere stadier af direktivets gennemførelse sikres, at de prøver, der indgår i forsøgene eller analyserne, er tilstrækkeligt repræsentative for de forskellige produktionssteder i hele EF, i det mindste for visse udvalgte planters vedkommende;

der bør derfor udføres EF-forsøg med og -analyser på formerings- og plantemateriale af Allium porrum L. i løbet af 1996/97;

disse forsøg og analyser vil i første omgang blive anvendt til at harmonisere de tekniske metoder til kontrol af formerings- og plantemateriale af denne art;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Der udføres EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af Allium porrum L. i løbet af 1996/97.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 36 af 16. 2. 1995, s. 34.

Top