EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0279

96/279/EF: Kommissionens beslutning af 26. februar 1996 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF og Kommissionens beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 107, 30.4.1996, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 227 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 227 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/279/oj

31996D0279

96/279/EF: Kommissionens beslutning af 26. februar 1996 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF og Kommissionens beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 107 af 30/04/1996 s. 0001 - 0003


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 26. februar 1996 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF og Kommissionens beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF (Tekst af betydning for EØS) (96/279/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 12, 13, 14, 15, 16, 18 og 19, nr. i) og ii), og

ud fra følgende betragtninger:

I Rådets beslutning 79/542/EØF (2), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/132/EF (3), er der fastsat en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader blandt andet indførsel af hovdyr;

I Kommissionens beslutning 92/160/EØF (4), senest ændret ved beslutning 95/536/EF (5), er der fastsat en regionalisering af nogle tredjelande med henblik på indførsel af hovdyr;

sundhedsbetingelserne og bestemmelserne om udstedelse af sundhedscertifikat ved midlertidig indførsel af registrerede heste, indførsel af hovdyr til slagtning og indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til avl og produktion findes i henholdsvis Kommissionens beslutning 92/260/EØF (6), senest ændret ved beslutning 96/81/EF (7), Kommissionens beslutning 93/196/EØF (8) og 93/197/EØF (9), begge senest ændret ved beslutning 96/82/EF (10), og for genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel i beslutning 93/195/EØF (11), senest ændret ved beslutning 95/323/EF (12);

der er taget hensyn til forandringer i sundhedssituationen i tredjelandene ved ændring af førnævnte beslutninger; imidlertid er det undertiden sket, at sådanne ændringer var ufuldstændige, eller at der forekom udeladelser; disse forhold må korrigeres, og beslutningerne bør derfor ændres;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 3, litra c), i beslutning 79/542/EØF udgår.

Artikel 2

I Kommissionens beslutning 92/260/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I affattes listen over lande i gruppe B således:

»Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

2) I bilag II affattes listen over lande i gruppe D således:

»Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilien (1), Chile, Cuba, Jamaica, Mexico, Paraguay, Uruguay«.

3) I bilag II affattes titlen på certifikat B således:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for midlertidig indførsel af registrerede heste til EF-området fra Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine for en periode på under 90 dage«.

4) I bilag II affattes kapitel III, litra d), tredje led, i certifikat A, B, C, D og E således:

»- Australien, Bulgarien, Hviderusland, Canada, Schweiz, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grønland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Island, Japan, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Singapore, Slovenien, Slovakiet, Ukraine, USA«.

Artikel 3

I beslutning 93/195/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I affattes listen over lande i gruppe A således:

»Schweiz, Grønland, Island«.

2) I bilag I affattes listen over lande i gruppe B således:

»Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

3) I bilag II affattes listen over lande i gruppe A i sundhedscertifikatets titel således:

»Schweiz, Grønland, Island«.

4) I bilag II affattes listen over lande i gruppe B i sundhedscertifikatets titel således:

»Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

Artikel 4

I beslutning 93/196/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I, fodnote 5, affattes landelisten således:

»Australien, Canada, Schweiz, Grønland, Island, New Zealand, USA«.

2) I bilag II, fodnote 3, affattes listen over lande i gruppe A således:

»Schweiz, Grønland, Island«.

3) I bilag II, fodnote 3, affattes listen over lande i gruppe B således:

»Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

Artikel 5

I beslutning 93/197/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I affattes listen over lande i gruppe A således:

»Schweiz, Grønland, Island«.

2) I bilag I affattes listen over lande i gruppe B således:

»Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

3) I bilag II affattes titlen på certifikat A således:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel til EF-området af registrerede hovdyr og hovdyr til avl og produktion fra Schweiz, Grønland, Island«.

4) I bilag II affattes titlen på certifikat B således:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel til EF-området af registrerede hovdyr og hovdyr til avl og produktion fra Australien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (1), Slovenien, Slovakiet, Ukraine«.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42.

(2) EFT nr. L 146 af 14. 6. 1979, s. 15.

(3) EFT nr. L 30 af 8. 2. 1996, s. 52.

(4) EFT nr. L 71 af 18. 3. 1992, s. 27.

(5) EFT nr. L 304 af 16. 12. 1995, s. 49.

(6) EFT nr. L 130 af 15. 5. 1992, s. 67.

(7) EFT nr. L 19 af 25. 1. 1996, s. 53.

(8) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1993, s. 7.

(9) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1993, s. 16.

(10) EFT nr. L 19 af 25. 1. 1996, s. 56.

(11) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1993, s. 1.

(12) EFT nr. L 190 af 11. 8. 1995, s. 11.

Top