EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0213(03)

Afgørelse nr. 5/95 truffet af Associeringsrådet EF- Tyrkiet den 22. december 1995 om bestemmelserne for deltagelse af eksperter fra Tyrkiet i arbejdet i visse tekniske udvalg

OJ L 35, 13.2.1996, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/5(3)/oj

21996D0213(03)

Afgørelse nr. 5/95 truffet af Associeringsrådet EF- Tyrkiet den 22. december 1995 om bestemmelserne for deltagelse af eksperter fra Tyrkiet i arbejdet i visse tekniske udvalg

EF-Tidende nr. L 035 af 13/02/1996 s. 0049 - 0049


AFGØRELSE Nr. 5/95 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET den 22. december 1995 om bestemmelserne for deltagelse af eksperter fra Tyrkiet i arbejdet i visse tekniske udvalg (96/145/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET HAR -

under henvisning til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om den endelige indførelse af toldunionen, særlig artikel 60, og

ud fra følgende betragtning:

I henhold til afgørelse nr. 1/95 kan eksperter fra Tyrkiet deltage i arbejdet i de udvalg, der er omhandlet i bilag 9 til nævnte afgørelse, dersom dette er påkrævet for at sikre, at toldunionen fungerer tilfredsstillende; der bør fastsættes nærmere bestemmelser for deres deltagelse i disse udvalg -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tyrkiet udpeger en ekspert, der skal repræsentere det på møderne i hvert af de udvalg, der er omhandlet i bilag 9 til afgørelse nr. 1/95. Eksperten, der skal være et medlem af den tyrkiske administration, deltager i disse udvalgs arbejde, når det vedrører toldunionens funktion. Han giver udtryk for Tyrkiets holdning. Han har ingen stemmeret. Hans holdning registreres separat i overensstemmelse med kapitel V i afgørelse nr. 1/95.

Artikel 2

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber underretter i tide den i artikel 2 nævnte ekspert om tidspunkterne for møderne og punkterne på dagsordenen i hvert udvalg, hvor han repræsenterer Tyrkiet. Kommissionen meddeler ham de relevante oplysninger.

Artikel 3

Hvert udvalg kan på formandens initiativ samles, uden at den ekspert, der repræsenterer Tyrkiet, er til stede. I så fald underrettes Tyrkiet herom.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på samme dato som afgørelse nr. 1/95.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1995.

På Rådets vegne

L. ATIENZA SERNA

Formand

Top