EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0550

95/550/EF, Euratom, EKSF: Rådets afgørelse af 18. december 1995 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret

OJ L 312, 23.12.1995, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/550/oj

31995D0550

95/550/EF, Euratom, EKSF: Rådets afgørelse af 18. december 1995 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret

EF-Tidende nr. L 312 af 23/12/1995 s. 0078 - 0078


RÅDETS AFGØRELSE af 18. december 1995 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret (95/550/EF, Euratom, EKSF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 45 B, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 188 B, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 160 B, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 22,

under henvisning til Europa-Parlamentets udtalelser (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Tjenesteperioden for Bernhard Friedmann, Constantinos Androutsopoulos, Daniel Strasser, Maurice Thoss, André J. Middelhoek, Hubert Weber og John Wiggins udløber den 20. december 1995;

der skal således foretages nyudnævnelser -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Følgende udnævnes til medlemmer af Revisionsretten for perioden fra den 1. januar 1996 til og med den 31. december 2001:

- Bernhard Friedmann,

- Kalliopi Nikolaou,

- Jean-François Bernicot,

- François Colling,

- Maarten B. Engwirda,

- Hubert Weber,

- John Wiggins.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1995.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

(1) Udtalelser afgivet den 14. december 1995; endnu ikke offentliggjort i Tidende.

Top