EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3221

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3221/94 af 21. december 1994 om fastsættelse som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af de vejningskoefficienter, der benyttes ved beregning af prisen på Fællesskabets marked på slagtede svin, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1591/94

OJ L 337, 24.12.1994, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 137 - 138
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; ophævet ved 395R1449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3221/oj

31994R3221

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3221/94 af 21. december 1994 om fastsættelse som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af de vejningskoefficienter, der benyttes ved beregning af prisen på Fællesskabets marked på slagtede svin, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1591/94

EF-Tidende nr. L 337 af 24/12/1994 s. 0063 - 0064
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0137
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0137


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3221/94 af 21. december 1994 om fastsaettelse som foelge af OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse af de vejningskoefficienter, der benyttes ved beregning af prisen paa Faellesskabets marked paa slagtede svin, og om ophaevelse af forordning (EF) nr. 1591/94

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Norges, OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse, saerlig artikel 169, og

ud fra foelgende betragtninger:

Den pris paa Faellesskabets marked paa slagtede svin, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for svinekoed (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1249/89 (2), skal fastsaettes ved, at de priser, der er konstateret i hver medlemsstat, afvejes med de koefficienter, som udtrykker den relative betydning af svinebestanden i hver medlemsstat; disse koefficienter boer fastsaettes paa grundlag af den svinebestand, der optaelles hvert aar i begyndelsen af december i overensstemmelse med Raadets direktiv 93/23/EOEF af 1. juni 1993 om statistiske undersoegelser af svineproduktionen (3); da svinebestanden i Sverige ikke blev optalt i december 1993, boer koefficienterne fastlaegges paa grundlag af optaellingen i juni 1994;

vejningskoefficienterne er fastsat paa grundlag af taellingerne i december 1993; i henhold til tiltraedelsesaktens artikel 169 er det noedvendigt at tilpasse disse koefficienter som foelge af OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse af De Europaeiske Faellesskaber -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De vejningskoefficienter, der er naevnt i artikel 4, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2759/75, fastsaettes som anfoert i bilaget til naervaerende forordning.

Artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/94 (4) ophaeves.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1995 med forbehold af ikrafttraedelsen af traktaten vedroerende Norges, OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT nr. L 129 af 11. 5. 1989, s. 12.

(3) EFT nr. L 149 af 21. 6. 1993, s. 1.

(4) EFT nr. L 167 af 1. 7. 1994, s. 21.

BILAG

Vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af prisen paa Faellesskabets marked paa slagtede svin

"" ID="1">Belgien> ID="2">6,0 "> ID="1">Danmark> ID="2">9,2 "> ID="1">Tyskland> ID="2">22,2 "> ID="1">Graekenland> ID="2">1,0 "> ID="1">Spanien> ID="2">15,3 "> ID="1">Frankrig> ID="2">10,9 "> ID="1">Irland> ID="2">1,3 "> ID="1">Italien> ID="2">6,8 "> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,1 "> ID="1">Nederlandene> ID="2">11,9 "> ID="1">Portugal> ID="2">2,3 "> ID="1">Det Forenede Kongerige> ID="2">6,7 "> ID="1">OEstrig> ID="2">3,2 "> ID="1">Finland> ID="2">1,1 "> ID="1">Sverige> ID="2">2,0.">

Top