EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3211

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3211/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag

OJ L 337, 24.12.1994, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3211/oj

31994R3211

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3211/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag

EF-Tidende nr. L 337 af 24/12/1994 s. 0050 - 0050


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3211/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartoejer, som foerer fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indfoerelse af en kontrolordning under den faelles fiskeripolitik (1), saerlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets forordning (EF) nr. 3676/93 af 21. december 1993 om fastsaettelse for 1994 af de samlede tilladte fangstmaengder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmaengder (2), senest aendret ved forordning (EF) nr. 2761/94 af 10. november 1994 (3), fastsaetter kvoter for hvilling i 1994;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begraensninger af fangsterne af kvoterede bestande er det noedvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsaetter den dato, paa hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartoejer, som foerer en medlemsstats flag, maa antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifoelge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af hvilling i farvandene i ICES-omraade VIII, taget af fartoejer, som foerer fransk flag eller er registreret i Frankrig, naaet den for 1994 tildelte kvote; Frankrig har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den 2. december 1994; det er derfor noedvendigt at opretholde denne dato -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af hvilling i farvandene i ICES-omraade VIII fra fartoejer, der foerer fransk flag, eller er registreret i Frankrig, maa antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Frankrig for 1994.

Fiskeri efter hvilling i farvandene i ICES-omraade VIII fra fartoejer, der foerer fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor naevnte bestand, fanget i disse farvande af de naevnte fartoejer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 2. december 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 261 af 20. 10. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 341 af 31. 12. 1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 294 af 15. 11. 1994, s. 2.

Top