EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1103

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/94 af 11. maj 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Malaysia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

OJ L 121, 12.5.1994, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1103/oj

31994R1103

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/94 af 11. maj 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Malaysia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

EF-Tidende nr. L 121 af 12/05/1994 s. 0025 - 0026


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/94 af 11. maj 1994 om genindfoerelse af opkraevning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Malaysia, som er praeferenceberettiget i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 3832/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3832/90 af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpraeferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande (1), forlaenget for 1994 ved Raadets forordning (EF) nr. 3668/93 (2), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 3832/90 gaelder denne toldpraeferenceordning for hver varekategori, der er undergivet de i bilag I og II individuelle toldlofter, i perioden 1. januar til 30. juni 1994, med en hoejeste maengde, der er fastsat i kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er anfoert i kolonne 5 i samme bilag; efter artikel 11 i den naevnte forordning kan opkraevningen af told til enhver tid genindfoeres ved import af de paagaeldende varer, saa snart de omhandlede individuelle lofter er naaet for hele Faellesskabet;

for varer henhoerende under loebenummer og med oprindelse som anfoert i nedennaevnte tabel er det paagaeldende loft fastsat som anfoert i denne tabel; paa nedennaevnte dato har indfoerslerne af de omhandlede varer i Faellesskabet ved afskrivning naaet det paagaeldende loft;

"" ID="1">40.0410> ID="2">Malaysia> ID="3">375,000> ID="4">18. 4. 1994">

derfor skal opkraevningen af told genindfoeres for de paagaeldende varer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 15. maj 1994 genindfoeres opkraevning af den told, som har vaeret suspenderet i perioden 1. januar til 30. januar 1994, ifoelge Raadets forordning (EOEF) nr. 3832/90, ved indfoersel til Faellesskabet af varer i nedennaevnte tabel:

"" ID="1" ASSV="06">40.0410> ID="2" ASSV="06">41 (tons)> ID="3">5401 10 11> ID="4" ASSV="06">Garn af endeloese syntetiske filamenter, ikke detailsalgsoplaegninger, bortset fra enkelttraadet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, ikke snoet> ID="5" ASSV="06">Malaysia"> ID="3">5401 10 19"> ID="3">5402 10 10"> ID="3">5402 10 90"> ID="3">5402 20 00"> ID="3">5402 31 10"> ID="7">5402 31 30"> ID="7">5402 31 90"> ID="7">5402 32 00"> ID="7">5402 33 10"> ID="7">5402 33 90"> ID="7">5402 39 10"> ID="7">5402 39 90"> ID="7">5402 49 10"> ID="7">5402 49 91"> ID="7">5402 49 99"> ID="7">5402 51 10"> ID="7">5402 51 30"> ID="7">5402 51 90"> ID="7">5402 52 10"> ID="7">5402 52 90"> ID="7">5402 59 10"> ID="7">5402 59 90"> ID="7">5402 61 10"> ID="7">5402 61 30"> ID="7">5402 61 90"> ID="7">5402 62 10"> ID="7">5402 62 90"> ID="7">5402 69 10"> ID="7">5402 69 90"> ID="7">ex 5604 20 00"> ID="7">ex 5604 90 00">

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. maj 1994.

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1990, s. 39.

(2) EFT nr. L 338 af 31. 12. 1993, s. 22.

Top