EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0275

94/275/EF: Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om anerkendelse af rabiesvacciner

OJ L 117, 7.5.1994, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 80 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 80 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 109 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 270 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 270 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; ophævet ved 32013D0519

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/275/oj

31994D0275

94/275/EF: Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om anerkendelse af rabiesvacciner

EF-Tidende nr. L 117 af 07/05/1994 s. 0041 - 0041
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0080
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0080


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. april 1994 om anerkendelse af rabiesvacciner (94/275/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF (1), saerlig artikel 10, stk. 2, litra a), tredje led, og stk. 3, litra b), nr. i), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er noedvendigt at anerkende de vacciner mod rabies, der maa benyttes til over tre maaneder gamle hunde og katte, som skal indgaa i handelen mellem medlemsstaterne, og til hunde og katte, der skal bringes i handelen i Irland og Det Forenede Kongerige, og som ikke har oprindelse i disse lande;

i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), tredje led, og stk. 3, litra b), nr. i), skal vaccinerne vaere inaktiverede vacciner paa mindst en international antigenenhed (WHO-norm) maalt i henhold til aktivitetstesten efter den metode, som er beskrevet i Den Europaeiske Farmakopé;

det er for anerkendelse af vacciner paa EU-plan tillige noedvendigt at fastsaette regler for fremstillingen af vaccinerne; der boer i den forbindelse henvises til de protokoller, som er beskrevet i den relevante monografi i Den Europaeiske Farmakopé;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De vacciner, der anerkendes paa EU-plan, er saadanne, som er fremstillet i overensstemmelse med monografien i Den Europaeiske Farmakopé for Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium (rabiesvaccine (inaktiveret) til veterinaer brug).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. april 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.

Top