EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1071

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1071/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1994/95

OJ L 117, 7.5.1994, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 73 - 75
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 73 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1071/oj

31994R1071

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1071/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1994/95

EF-Tidende nr. L 117 af 07/05/1994 s. 0021 - 0022
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0073
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0073


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1071/94 af 6. maj 1994 om fastsaettelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebaer for produktionsaaret 1994/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groentsager (1), senest aendret ved forordning (EF) nr. 549/94 (2), saerlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Raadets forordning (EOEF) nr. 3225/88 (3) er fastsat de almindelige regler for ordningen med minimumsimportpris for visse former for forarbejdede kirsebaer;

i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 426/86 beregnes minimumsimportprisen isaer under hensyntagen til:

- prisen franko graense ved indfoersel til Faellesskabet

- priserne paa verdensmarkedet

- situationen paa Faellesskabets interne marked

- udviklingen i samhandelen med tredjelande;

der skal paa grundlag af ovennaevnte kriterier fastsaettes en minimumsimportpris for produktionsaaret 1994/95 for visse af de former for forarbejdede kirsebaer, der er anfoert i del B i bilag I til forordning (EOEF) nr. 426/86;

Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groentsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsaaret 1994/95 gaelder de i bilaget til naervaerende forordning fastsatte minimumsimportpriser for de i samme bilag anfoerte produkter.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 10. maj 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 6. maj 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1.

(2) EFT nr. L 69 af 12. 3. 1994, s. 5.

(3) EFT nr. L 288 af 21. 10. 1988, s. 11.

BILAG

"(ECU/100 kg netto)"" ID="1">ex 0811> ID="2">Frugter og noedder, ogsaa kogte i vand eller dampkogte, frosne, ogsaa tilsat sukker eller andre soedemidler:"> ID="1">ex 0811 90> ID="2"> Andre varer:"> ID="2"> Tilsat sukker eller andre soedemidler:"> ID="1">ex 0811 90 10> ID="2"> Med indhold af sukker paa over 13 vaegtprocent:"> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus):"> ID="1">ex 0811 90 10> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 10> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="2"> Andre kirsebaer:"> ID="1">ex 0811 90 10> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 10> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="1">ex 0811 90 30> ID="2"> I andre tilfaelde:"> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus):"> ID="1">ex 0811 90 30> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 30> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="2"> Andre kirsebaer:"> ID="1">ex 0811 90 30> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 30> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="2"> I andre tilfaelde:"> ID="2"> Kirsebaer:"> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus):"> ID="1">ex 0811 90 75> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 75> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="2"> Andre varer:"> ID="1">ex 0811 90 80> ID="2"> Ikke udstenede> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 80> ID="2"> I andre tilfaelde> ID="3">54,50"> ID="1">ex 0812> ID="2">Frugter og noedder, foreloebigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende oploesninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortaering:"> ID="1">0812 10 00> ID="2"> Kirsebaer:"> ID="1">ex 0812 10 00> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus)> ID="3">-"> ID="1">ex 0812 10 00> ID="2"> Andre varer> ID="3">-"> ID="1">2008> ID="2">Frugter, noedder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret paa andre maader, ogsaa tilsat sukker, andre soedemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:"> ID="1">2008 60> ID="2"> Kirsebaer:"> ID="2"> Ikke tilsat alkohol:"> ID="2"> Tilsat sukker, i pakninger af nettovaegt over 1 kg:"> ID="1">2008 60 51> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus)> ID="3">60,80"> ID="1">2008 60 59> ID="2"> Andre varer> ID="3">60,80"> ID="2"> Tilsat sukker, i pakninger af nettovaegt 1 kg og derunder:"> ID="1">2008 60 61> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus)> ID="3">67,10"> ID="1">2008 60 69> ID="2"> Andre varer> ID="3">67,10"> ID="2"> Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovaegt:"> ID="2"> 4,5 kg og derover:"> ID="1">2008 60 71> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus)> ID="3">53,70"> ID="1">2008 60 79> ID="2"> Andre varer> ID="3">53,70"> ID="2"> Under 4,5 kg:"> ID="1">2008 60 91> ID="2"> Surkirsebaer (Prunus cerasus)> ID="3">58,70"> ID="1">2008 60 99> ID="2"> Andre varer> ID="3">58,70">

Top