EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0001

94/1/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 13. december 1993 om indgåelse af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig

OJ L 1, 3.1.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 37 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 37 - 37
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 146 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 106 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1(1)/oj

31994D0001

94/1/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 13. december 1993 om indgåelse af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig

EF-Tidende nr. L 001 af 03/01/1994 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0037
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0037


RAADETS OG KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 13. december 1993

om indgaaelse af aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade mellem De Europaeiske Faellesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendoemmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige og Republikken OEstrig

(94/1/EKSF, EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION OG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 238 sammenholdt med artikel 228, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade mellem De Europaeiske Faellesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendoemmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige, Republikken OEstrig, undertegnet i Porto den 2. maj 1992, boer godkendes -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade mellem De Europaeiske Faellesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendoemmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige, Republikken OEstrig, med de dertil knyttede protokoller og bilag og de erklaeringer, den godkendte forhandlingsprotokol og de brevvekslinger, der er knyttet til slutakten, godkendes herved paa vegne af Det Europaeiske Faellesskab og Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab.

Teksten til de i stk. 1 naevnte retsakter er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Den i aftalens artikel 129 naevnte godkendelsesakt deponeres af formanden for Raadet paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne og af formanden for Kommissionen paa Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskabs vegne (2).

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. december 1993.

Paa Raadets vegne

Ph. MAYSTADT

Formand

Paa Kommissionens vegne

J. DELORS

Formand

(1) EFT nr. C 305 af 23. 11. 1992, s. 66.

(2) Se side 606 i denne Tidende.

Top