EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2022

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2022/93 af 23. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører belgisk flag

OJ L 184, 27.7.1993, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2022/oj

31993R2022

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2022/93 af 23. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører belgisk flag

EF-Tidende nr. L 184 af 27/07/1993 s. 0012 - 0012


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2022/93 af 23. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartoejer, som foerer belgisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2241/87 af 23. juli 1987 om fastsaettelse af visse foranstaltninger til kontrol af fiskeri (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3483/88 (2), saerlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets forordning (EOEF) nr. 3919/92 af 20. december 1992 om fastsaettelse for 1993 af de samlede tilladte fangstmaengder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmaengder (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 927/93 (4), fastsaetter kvoter for torsk i 1993;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begraensninger af fangsterne af kvoterede bestande er det noedvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsaetter den dato, paa hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartoejer, som foerer en medlemsstats flag, maa antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifoelge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af torsk i farvandene i ICES-omraade IIIa, Skagerrak, taget af fartoejer, som foerer belgisk flag eller er registreret i Belgien, naaet den for 1993 tildelte kvote; Belgien har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den 16. juli 1993; det er derfor noedvendigt at opretholde denne dato -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af torsk i farvandene i ICES-omraade IIIa, Skagerrak, fra fartoejer, der foerer belgisk flag eller er registreret i Belgien, maa antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Belgien for 1993.

Fiskeri efter torsk i farvandene i ICES-omraade IIIa, Skagerrak, fra fartoejer, der foerer belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor naevnte bestand fanget i disse farvande af de naevnte fartoejer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 16. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 306 af 11. 11. 1988, s. 2.

(3) EFT nr. L 397 af 31. 12. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 96 af 22. 4. 1993, s. 1.

Top