EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1993_072_R_0026_040

Rådets afgørelse af 25. februar 1993 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om tilpasning af aftalen om samhandelen med ost
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om tilpasning af aftalen om samhandelen med ost

OJ L 72, 25.3.1993, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31993D0171

93/171/EØF: Rådets afgørelse af 25. februar 1993 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om tilpasning af aftalen om samhandelen med ost

EF-Tidende nr. L 072 af 25/03/1993 s. 0026


RAADETS AFGOERELSE af 25. februar 1993 om indgaaelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Kongeriget Norge om tilpasning af aftalen om samhandelen med ost

(93/171/EOEF)RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

I aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Kongeriget Norge om samhandelen med ost (1), undertegnet den 22. marts 1989, blev der fastsat toldkontingenter, der skulle aabnes af henholdsvis Faellesskabet og Norge for aarene 1989 til 1991; ved en aftale i form af brevveksling mellem de kontraherende parter (2) blev kontingenterne viderefoert uaendret i 1992; de kontingenter, der skal gaelde fra den 1. januar 1993, boer fastlaegges, uden at dette beroerer anvendelsen af bestemmelserne i aftalen i form af brevveksling om fiskeri og landbrug mellem Faellesskabet og Kongeriget Norge som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse (3), undertegnet den 14. juli 1986;

Kommissionen har foert forhandlinger med Norge herom, og forhandlingerne har resulteret i en aftale -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Kongeriget Norge om tilpasning af aftalen om samhandelen med ost godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. februar 1993.

Paa Raadets vegne

J. TROEJBORG

Formand

(1) EFT nr. L 362 af 30. 12. 1988, s. 53.

(2) EFT nr. L 44 af 20. 2. 1992, s. 38.

(3) EFT nr. L 328 af 22. 11. 1986, s. 80.

Top