EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0269

Kommissionens forordning (EØF) nr. 269/93 af 5. februar 1993 om den endelige producentstøtte for visse støtte for visse produkter forarbejdet på basis af tomater for produktionsåret 1992/93

OJ L 30, 6.2.1993, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/269/oj

31993R0269

Kommissionens forordning (EØF) nr. 269/93 af 5. februar 1993 om den endelige producentstøtte for visse støtte for visse produkter forarbejdet på basis af tomater for produktionsåret 1992/93

EF-Tidende nr. L 030 af 06/02/1993 s. 0054 - 0055


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 269/93 af 5. februar 1993 om den endelige producentstoette for visse stoette for visse produkter forarbejdet paa basis af tomater for produktionsaaret 1992/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1569/92 (2), saerlig artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 2 i Raadets forordning (EOEF) nr. 989/84 af 31. marts 1984 om indfoerelse af en ordning med garantitaerskler for visse produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1755/92 (4), nedsaettes producentstoetten for det loebende produktionsaar, hvis garantitaersklen overskrides; overskridelsen af garantitaersklen beregnes paa grundlag de maengder, der er indgivet ansoegning om producentstoette for i produktionsaaret 1992/93;

ved forordning (EOEF) nr. 989/84 blev garantitaersklen for produktionsaaret 1992/93 fastsat til 6 596 787 tons friske tomater, af hvilke 4 317 339 tons er beregnet til fremstilling af tomatkoncentrat, 1 543 228 tons til fremstilling af hele flaaede tomater og 736 220 tons til fremstilling af andre produkter paa basis af tomater;

ifoelge de endelige oplysninger, medlemsstaterne har meddelt i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2010/92 af 20. juli 1992 om undtagelse for produktionsaaret 1992/93 fra forordning (EOEF) nr. 1558/91 om gennemfoerelsesbestemmelser for producentstoetteordningen for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (5), er maengderne, for hvilke der er anmodet om produktionsstoette for 3 639 989 tons for koncentrat, 1 107 313 tons for hele flaaede tomater og 849 279 tons for andre produkter forarbejdet paa basis af tomater;

garantimaengden vil saaledes ikke blive overskredet, og den foreloebige producentstoette for andre produkter forarbejdet paa basis af tomater, der blev fastsat ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2023/92 (6), kan derfor fastsaettes endeligt;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den foreloebige producentstoette, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 2023/92, fastsaettes endeligt for de i bilag I naevnte produkter.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1.

(2) EFT nr. L 166 af 20. 6. 1992, s. 5.

(3) EFT nr. L 103 af 16. 4. 1984, s. 19.

(4) EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 25.

(5) EFT nr. L 203 af 21. 7. 1992, s. 11.

(6) EFT nr. L 207 af 23. 7. 1992, s. 11.

BILAG I

PRODUCENTSTOETTE

"" ID="1">1. Ikke flaaede, hele konserverede tomater af sorten Roma eller lignende sorter> ID="2">5,199"> ID="1">2. Hele, flaaede, frosne tomater:"> ID="1">a) af sorten San Marzano> ID="2">10,531"> ID="1">b) af sorten Roma eller lignende sorter> ID="2">7,427"> ID="1">3. Flaaede, konserverede tomater, ikke hele eller i stykker"> ID="1">4. Ikke flaaede, konserverede tomater, ikke hele eller i stykker> ID="2">5,199"> ID="1">5. Ikke hele, flaaede, frosne tomater"> ID="1">6. Tomatflager> ID="2">97,462"> ID="1">7. Tomatsaft med et toerstofindhold paa 7 vaegtprocent eller derover, men under 12 vaegtprocent:"> ID="1">a) med et toerstofindhold paa 7 vaegtprocent eller derover, men under 8 vaegtprocent> ID="2">7,574"> ID="1">b) med et toerstofindhold paa 8 vaegtprocent eller derover, men under 10 vaegtprocent> ID="2">9,089"> ID="1">c) med et toerstofindhold paa 10 vaegtprocent eller derover> ID="2">11,110"> ID="1">8. Tomatsaft med et toerstofindhold paa under 7 vaegtprocent:"> ID="1">a) med et toerstofindhold paa 5 vaegtprocent eller derover> ID="2">6,060"> ID="1">b) med et toerstofindhold paa 4,5 vaegtprocent eller derover, men under 5 vaegtprocent> ID="2">4,797 ">

Top