EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0627

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 627/92 af 12. marts 1992 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

OJ L 68, 13.3.1992, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; stiltiende ophævelse ved 392R2505

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/627/oj

31992R0627

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 627/92 af 12. marts 1992 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif -

EF-Tidende nr. L 068 af 13/03/1992 s. 0009 - 0009


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 627/92 af 12. marts 1992 om aendring af Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (1), senest aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 374/92 (2), saerlig artikel 19, og

ud fra foelgende betragtninger:

Den supplerende bestemmelse 1 i kapitel 4 i Den Kombinerede Nomenklatur i bilag I til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif (3), senest aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 396/92 (4), indeholder oplysning om den beregningsmetode, der skal anvendes for at bestemme fedtindholdet i visse mejeriprodukter tilsat sukker; anvendelsen af denne metode kan foere til, at visse produkter tariferes i underpositioner, hvis ordlyd eventuelt ikke svarer til de paagaeldende produkters faktiske sammensaetning; naevnte bestemmelse boer derfor ophaeves; bilag I til forordning (EOEF) nr. 2658/87 boer aendres i overensstemmelse hermed;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Maelk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel 4 i Den Kombinerede Nomenklatur i bilag I til forordning (EOEF) nr. 2658/87 udgaar den supplerende bestemmelse 1, og den supplerende bestemmelse 2 bliver herefter supplerende bestemmelse 1.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 16. marts 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 12. marts 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13. (2) EFT nr. L 41 af 18. 2. 1992, s. 9. (3) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1. (4) EFT nr. L 44 af 20. 2. 1992, s. 9.

Top