EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3430

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3430/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 22 (løbenummer 40.0220) og varer under varekategori 127 A (løbenummer 42.1271), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

EFT L 330 af 29.11.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3430/oj

31990R3430

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3430/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 22 (løbenummer 40.0220) og varer under varekategori 127 A (løbenummer 42.1271), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

EF-Tidende nr. L 330 af 29/11/1990 s. 0034 - 0035


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3430/90

af 27 . november 1990

om genindfoerelse af opkraevning af told for varer under varekategori 22 ( loebenummer 40.0220 ) og varer under varekategori 127 A ( loebenummer 42.1271 ), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpraeferencer, som er fastsat i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3897/89

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3897/89 af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpraeferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande ( 1 ), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning ( EOEF ) nr . 3897/89 gaelder denne toldpraeferenceordning for hver af de i bilag I og II omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle toldlofter, med en hoejeste maengde, der er fastsat i kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er anfoert i kolonne 5 i samme bilag; efter artikel 11 i den naevnte forordning kan told til enhver tid genindfoeres ved import af de paagaeldende varer, saa snart de omhandlede individuelle lofter er naaet for hele Faellesskabet;

for varer under varekategori 22 ( loebenummer 40.0220 ) og varer under varekategori 127 A ( loebenummer 42.1271 ) med oprindelse i Indien er loftet fastsat til henholdsvis 618 tons og 134 tons;

henholdsvis den 15 . marts 1990 og den 15 . juni 1990 har indfoerslerne af de omhandlede varer i Faellesskabet med oprindelse i Indien, som er praeferenceberettiget, ved afskrivning naaet det omtalte loft;

told for de paagaeldende varer boer genindfoeres i forhold til Indien _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 2 . december 1990 genindfoeres opkraevning af told, som har vaeret suspenderet i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 3897/89, ved indfoersel til Faellesskabet af foelgende varer med oprindelse i Indien :

1.2.3.4Loebenummer

Kategori ( enhed )

KN-kode

Varebeskrivelse

40.0220

22 ( tons )

5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i

( 1 ) EFT nr . L 383 af 30 . 12 . 1989, s . 45 .

Loebenummer

Kategori ( enhed )

KN-kode

Varebeskrivelse

42.1271

127 A

5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10

Garn af endeloese kemofibre ( sammenhaengende ), ikke i detailsalgsoplaegninger, undtagen garn henhoerende under kategori 42 // // // //

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27 . november 1990 .

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen detailsalgsoplaegninger // // // //

Top