EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1988_382_R_0044_024

Rådets direktiv af 21. december 1988 om midlertidig anvendelse af det godkendte protokollat om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer

OJ L 382, 31.12.1988, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31988D0666

88/666/EØF: Rådets Afgørelse af 21. december 1988 om midlertidig anvendelse af det godkendte protokollat om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer

EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1988 s. 0044 - 0044


RAADETS AFGOERELSE af 21 . december 1988 om midlertidig anvendelse af det godkendte protokollat om aendring af aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer ( 88/666/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Indtil afslutningen af de noedvendige procedurer for indgaaelse af aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer, paraferet den 2. oktober 1986, anvendes denne aftale midlertidigt fra den l.januar 1987, for saa vidt angaar Faellesskabet, i overensstemmelse med afgoerelse 88/213/EOEF ( 1 );

denne aftale aabner mulighed for at foretage kvantitative justeringer af kontingenterne for visse kategorier for dermed at tage hensyn til indfoerelsen af Den Kombinerede Nomenklatur;

ved afslutningen af konsultationer mellem Faellesskabet og Hongkong blev der den 29 . juli 1988 paraferet et godkendt protokollat om aendring af de i aftalen fastsatte kontingenter for varer i kategori 7 og 78;

indtil afslutningen af de noedvendige procedurer for indgaaelse af aftalen og det godkendte protokollat boer sidstnaevnte anvendes midlertidigt med virkning fra den 1 . januar 1988 paa betingelse af en tilsvarende midlertidig anvendelse fra Hongkongs side -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1 Indtil de noedvendige procedurer for indgaaelse af det godkendte protokollat om aendring af aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer er afsluttet, anvendes protokollatet midlertidigt i Faellesskabet med virkning fra den l . januar 1988 paa betingelse af en tilsvarende midlertidig anvendelse fra Hongkongs side .

Teksten til det godkendte protokollat er knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2 Kommissionen opfordres til fra Hongkongs regering at indhente dennes tilslutning til den midlertidige anvendelse af det i artikel 1 naevnte godkendte protokollat og at underrette Raadet herom .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . december 1988 .

Paa Raades vegne

V . PAPANDREOU

Formand

( 1 ) EFT nr . L 97 af 14 . 4 . 1988, s . 1 . AGREED MINUTE

1 . A delegation of the Hong Kong Government and a delegation of the European Community met in Brussels on 27 July 1988 for consultations on problems arising from the adoption, following introduction of the harmonized system, of the revised definitions of blouses, both knitted and woven, as set out in the explanatory notes to the combined nomenclature ( CN ) Chapters 61 and 62 concerning shirts, shirt-blouses and blouses for women or girls ( category 7 ). The consultations were conducted in accordance with Article 14 ( 1 ) of the Agreement on Trade in Textile Products between Hong Kong and the Gommunity initialled on 2 October 1986 in Brussels .

2 . As a result of the consultations and having regard to the migration of woven tops with shoulder straps and woven tops without opening from category 78 to category 7, the two parties agreed to add the following quantities to the quantitative limits for category 7 established in Annex II of the said Agreement :

Additional quantity

Year '000 pieces

1988 632

1989 637

1990 642

1991 647

and to deduct the following quantities from the quantitative limits for category 78 established in Annex II of the said Agreement :

Quantity to be deducted

Year Tonnes

1988 52

1989 52

1990 53

1991 53

3 . It was further agreed that the regional shares for category 7 for the year 1988 as indicated in the Annex to the Community's Note Verbale No 02728 dated 4 March 1988 will be increased in consequence of the additional quantity for category 7 referred to in paragraph 2 above by the following quantities :

Additional quantity

Region '000 pieces

D 417

F 61

I 1

BNL 19

UK 133

DEN 1

4 . As regards the regional shares for category 78 fort heyear 1988 as indicated in the Annex to the Community's Note Verbale No 02728 dated 4 March 1988, it was agreed that they will be decreased in consequence of the quantities to be deducted from category 78 referred to in paragraph 1 above by the following quantities :

Quantity to be deducted

Region Tonnes

D 34

F 5

BNL 2

UK 11

Brussels, 28 July 1988 .

Delegation of the Hong Kong Government

Delegation of the European Economic Community

Top