EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1932

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1932/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af den monetære koefficient for indførsel af tørrede druer

OJ L 185, 4.7.1987, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1932/oj

31987R1932

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1932/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af den monetære koefficient for indførsel af tørrede druer

EF-Tidende nr. L 185 af 04/07/1987 s. 0016 - 0016


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1932/87

af 3. juli 1987

om fastsaettelse af den monetaere koefficient for indfoersel af toerrede druer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 1838/86 (2), saerlig artikel 9, stk. 6,

under henvisning til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2237/85 af 30. juli 1985 om gennemfoerelsesbestemmelserne til ordningen med minimumsimportpriser for toerrede druer (3), saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 4, stk. 1, forordning (EOEF) nr. 2237/85 bestemmes det, at Kommissionen fastsaetter en monetaer koefficient svarende til den faktiske monetaere afvigelse mellem omregningskursen i landbrugssektoren for en medlemsstats valuta og centralkursen eller eventuelt markedskursen, hvis denne afvigelse er paa 2,5 procentpoints og derover;

i artikel 4, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2237/85 bestemmes det, at den monetaere koefficient skal fastsaettes inden produktionsaarets begyndelse og derefter den foerste mandag i maanederne november, januar, marts, maj og juli;

i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2382/86 (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1193/87 (5), fastsaettes minimumsimportprisen for toerrede druer i produktionsaaret 1986/87 og den udligningsafgift, der skal opkraeves, hvis den paagaeldende pris ikke overholdes; de i bilag II til naevnte forordning anfoerte importpriser beregnes som specifikke procentsatser af minimumsimportprisen; som foelge heraf boer den monetaere koefficient anvendes paa saavel minimumsimportpriserne som importpriserne -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De beloeb, der fremkommer ved omregning af de i bilag I og II til den aendrede forordning (EOEF) nr. 2382/86 anfoerte minimumsimportpriser og importpriser til en af nedennaevnte nationale valutaer ved hjaelp af omregningskursen i landbrugssektoren multipliceres med foelgende koefficient:

- for den tyske mark: 0,972,

- for den nederlandske gylden: 0,972,

- for den graeske drakme: 1,312,

- for pund sterling: 1,214,

- for den portugisiske escudo: 1,067,

- for den spanske pesetas: 1,052,

- for den franske franc: 1,050,

- for det irske pund: 1,051,

- for den danske krone: 1,035,

- for den italienske lire: 1,059.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 6. juli 1987.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. juli 1987.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1.

(2) EFT nr. L 159 af 14. 6. 1986, s. 1.

(3) EFT nr. L 209 af 6. 8. 1985, s. 24.

(4) EFT nr. L 206 af 30. 7. 1986, s. 18.

(5) EFT nr. L 113 af 30. 4. 1987, s. 52.

Top