EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A0704(02)

Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1986/87

OJ L 185, 4.7.1987, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

Related Council regulation

21987A0704(02)

Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1986/87

EF-Tidende nr. L 185 af 04/07/1987 s. 0009


*****

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Indien om garanterede priser for roersukker i leveringsperioden 1986/87

Brev nr. 1

Bruxelles, den 15. juni 1987

Hr. . . . . . .

Repraesentanterne for republikken Indien og Kommissionen paa Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs vegne er i henhold til aftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Indien om roersukker blevet enige om med henblik paa deres kompetente myndigheders godkendelse at forelaegge foelgende tekst, som skal indgaa i en brevveksling mellem republikken Indien og Faellesskabet.

For perioden 1. juli 1986 til 30. juni 1987 fastsaettes, med henblik paa den i naevnte aftales artikel 6 foreskrevne intervention, de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser saaledes:

1.2 // a) for raasukker: // 44,92 ECU pr. 100 kg; // b) for hvidt sukker: // 55,39 ECU pr. 100 kg.

Disse priser, som ikke er hoejere end priserne i forrige leveringsperiode, gaelder for sukker af standardkvalitet som defineret i faellesskabsbestemmelserne, uemballeret, cif, »free-out« i Faellesskabets europaeiske havne. Disse priser foregriber paa ingen maade de kontraherende parters stillingtagen til de principper, der skal laegges til grund for fastsaettelsen af garanterede priser.

Selv om 1986/87-priserne ikke har tilbagevirkende gyldighed, er der enighed om, at afgoerelsen for dette aar ikke foregriber republikken Indiens holdning i fremtidige forhandlinger med hensyn til spoergsmaalet om tilbagevirkende gyldighed, i henhold til artikel 4, stk. 3, i ovennaevnte aftale.

Det er taget til efterretning, at fragtomkostningerne i oversoeisk fart efter republikken Indiens opfattelse er et uloest problem af hastende karakter, som hurtigst muligt boer behandles og loeses.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekraefte, at denne skrivelse sammen med Deres svar udgoer en aftale mellem Deres regering og Faellesskabet.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Parakaló dechtheíte, Kýrie, ti diavevaíosi tis megístis moy ektimíseos.

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

Paa vegne Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

Ex onómatos toy Symvoylíoy ton Evropaïkón Koinotíton

On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

Brev nr. 2

Bruxelles, den 15. juni 1987

Hr. . . . . . .

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:

»Repraesentanterne for republikken Indien og Kommissionen paa Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs vegne er i henhold til aftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Indien om roersukker blevet enige om med henblik paa deres kompetente myndigheders godkendelse at forelaegge foelgende tekst, som skal indgaa i en brevveksling mellem republikken Indien og Faellesskabet.

For perioden 1. juli 1986 til 30. juni 1987 fastsaettes, med henblik paa den i naevnte aftales artikel 6 foreskrevne intervention, de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser saaledes:

a) for raasukker: 44,92 ECU pr. 100 kg;

b) for hvidt sukker: 55,39 ECU pr. 100 kg.

Disse priser, som ikke er hoejere end priserne i forrige leveringsperiode, gaelder for sukker af standardkvalitet som defineret i faellesskabsbestemmelserne, uemballeret, cif, »free-out« i Faellesskabets europaeiske havne. Disse priser foregriber paa ingen maade de kontraherende parters stillingtagen til de principper, der skal laegges til grund for fastsaettelsen af garanterede priser.

Selv om 1986/87-priserne ikke har tilbagevirkende gyldighed, er der enighed om, at afgoerelsen for dette aar ikke foregriber republikken Indiens holdning i fremtidige forhandlinger med hensyn til spoergsmaalet om tilbagevirkende gyldighed, i henhold til artikel 4, stk. 3, i ovennaevnte aftale.

Det er taget til efterretning, at fragtomkostningerne i oversoeisk fart efter republikken Indiens opfattelse er et uloest problem af hastende karakter, som hurtigst muligt boer behandles og loeses.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekraefte, at denne skrivelse sammen med Deres svar udgoer en aftale mellem Deres regering og Faellesskabet.«

Jeg har den aere over for Dem at bekraefte, at min regering er indforstaaet med det ovenfor anfoerte.

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Parakaló dechtheíte, Kýrie, ti diavevaíosi tis megístis moy ektimíseos.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

For regeringen for Republikken Indien

Fuer die Regierung der Republik Indien

Gia tin kyvérnisi tis Dimokratías tis Indías

Pour le gouvernement de la république de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Voor de Regering van de Republiek India

Pelo Governo da República da Índia

Top