EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985G/PRO/01

Protokol om den saerlige ordning for Groenland

OJ L 29, 1.2.1985, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tgreenl/pro_1/sign

11985G/PRO/01

Protokol om den saerlige ordning for Groenland

EF-Tidende nr. L 029 af 01/02/1985 s. 0007


Protokol om den saerlige ordning for Groenland

Artikel 1

1. Behandlingen ved indfoersel til Faellesskabet af varer, der har oprindelse i Groenland og omfattes af den faelles markedsordning for fiskerivarer, skal, under overholdelse af den faelles markedsordning, ske under fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt under fritagelse for kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning, saafremt Faellesskabet i medfoer af en aftale mellem Faellesskabet og den kompetente myndighed for Groenland faar tilfredsstillende adgangsmuligheder til de groenlandske fiskerizoner.

2. Alle foranstaltninger vedroerende importordningen for naevnte varer, herunder foranstaltninger med henblik paa vedtagelsen af saadanne foranstaltninger, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 43 i Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab.

Artikel 2

Kommissionen forelaegger for Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal, forslag om de overgangsforanstaltninger, den anser for noedvendige som foelge af den nye ordnings ikrafttraeden, vedroerende bevarelse af rettigheder, som er erhvervet af personer i den periode, hvor Groenland var medlem af Faellesskabet, og vedroerende afklaring af situationen med hensyn til Faellesskabets finansielle stoette til Groenland i naevnte periode.

Artikel 3

I bilag I til Raadets afgoerelse af 16. december 1980 om de oversoeiske landes associering med Det europaeiske oekonomiske Faellesskab indsaettes:

»6. Saerligt folkesamfund inden for kongeriget Danmark:

- Groenland.«

Top