EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0255

84/255/EØF: Rådets afgørelse af 10. april 1984 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om ændring af det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland vedrørende samhandelen med ost

EFT L 126 af 12.5.1984, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/255/oj

Related international agreement

31984D0255

84/255/EØF: Rådets afgørelse af 10. april 1984 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om ændring af det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland vedrørende samhandelen med ost

EF-Tidende nr. L 126 af 12/05/1984 s. 0034


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 10 . april 1984

om indgaaelse af aftalen i form af brevveksling om aendring af det midlertidige arrangement i form af aftaler regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost

( 84/255/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 113 ,

under henvisning til det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost ,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det har vist sig hensigtsmaessigt at aendre visse bestemmelser i arrangementet i form af aftalte regler for bedre at tilpasse det til de faktiske behov paa markedet ;

Kommissionen har i saa henseende indledt raadslagninger med republikken Finland og er paa et gensidigt grundlag naaet frem til en tilfredsstillende aftale med dette land -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om aendring af det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost , godkendes herved paa Faellesskabets vegne .

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person , der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 10 . april 1984 .

Paa Raadets vegne

C . CHEYSSON

Formand

AFTALE

i form af brevveksling om aendring af det midlertidige arrangement i form af aftale regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost

Brev nr . 1

Bruxelles , den ...

Hr . ambassadoer ,

Jeg har den aere hermed at henvise til det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost , der undertegnet den 9 . december 1981 i Bruxelles , samt til den brevveksling , der blev undertegnet den 12 . oktober 1983 i Bruxelles .

I . Under de raadslagninger , der har fundet sted i henhold til del II , nr . 5 , i naevnte midlertidige arrangement , viste det sig hensigtsmaessigt at aendre visse bestemmelser i arrangementet for bedre at tilpasse det til de faktiske behov paa markedet . I denne forbindelse er det for visse kategorier af oste noedvendigt at aendre :

- de maengder , der er omhandlet i arrangementets del II , nr . 2 , litra a ) og b ) ,

- de toldsatser ved indfoersel i Finland , der er omhandlet i arrangementets del II , nr . 2 , litra b ) .

II . Ved faelles aftale foretages der foelgende aendringer i det midlertidige arrangement i form af aftale regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost :

Del II , nr . 2 , affattes saaledes :

" 2 . Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland indfoerer samtidig med de i stk . 1 naevnte suspensioner og for samme periode foelgende handelsordning :

I perioden fra den 1 . januar til den 31 . december 1984 kan de udvekslede maengder og importafgifterne med hensyn til de nedenfor anfoerte oste ikke overstige foelgende stoerrelser :

a ) Ved indfoersel til Faellesskabet

Oste henhoerende under pos . 04.04 i den faelless toldtarif , der har oprindelse i og er indfoert fra Finland , og som ledsages af et godkendt dokument :

* Maengder * Importafgifter *

- Finlandia , med fedtindhold i toerstoffet paa mindst 45 vaegtprocent , lagret i mindst 100 dage , i rektangulaere blokke , af nettovaegt 30 kg og derover , henhoerende under pos . 04.04 E I b ) 2 i den faelles toldtarif * 6 250 t , heraf dog hoejst 2 900 t Finlandia * 18,13 ECU/100 kg *

- Emmental , Gruyère , Sbrinz og Bergkaese , ikke revet eller i pulverform , med fedtindhold i toerstoffet paa mindst 45 vaegtprocent , lagret i mindst 3 maaneder , henhoerende under pos . 04.04 A i den faelles toldtarif : * 6 250 t , heraf dog hoejst 2 900 t Finlandia * 18,13 ECU/100 kg *

- i hele standardoste * 6 250 t , heraf dog hoejst 2 900 t Finlandia * 18,13 ECU/100 kg *

- i stykker , vakuumpakket eller pakket under anvendelse af inaktiv gas , med skorpe paa mindst én side , af nettovaegt 1 kg og derover , men under 5 kg * 1 600 t * 18,13 ECU/100 kg *

- Smelteost , ikke revet eller i pulverform , fremstillet udelukkende af ost af typerne Emmental , Gruyère og Appenzell , eventuelt tilsat groen alpeost , i detailsalgspakninger og med fedtindhold i toerstoffet paa 56 vaegtprocent og derunder , henhoerende under pos . 04.04 D i den faelles toldtarif * 550 t * 36,27 ECU/100 kg *

- Tilsit , lagret i mindst en maaned , henhoerende under pos . 04.04 E I b ) 2 i den faelles toldtarif * 100 t * 55 ECU/100 kg

- Andre oste * 0 t * - *

b ) Ved indfoersel til Finland

Oste henhoerende under pos . 04.04 i den finske toldtarif , der har oprindelse i og er indfoert fra Faellesskabet , og som ledsages af et godkendt kvalitets - og oprindelsesdokument :

* Importafgifter * Maengder *

04.04.150 Ost , ostemasse * 2/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.200 Smelteost * 1/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.300 Valleost * 2/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.400 Ost med skimmeldannelse i ostemassen * 1/6 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.901 Emmental * hele afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.902 Edam * hele afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.909 Andre oste * * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

- " lagret hvidt skimmelost " ( 1 ) * 1/6 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

- i andre tilfaelde * 1/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

( 1 ) Ved lagret hvidskimmelost forstaas ost , der er behandlet eller modnet med biologiske stoffer som f . eks . skimmel , gaer eller andre organismer , der foerer til dannelse af en synlig skorpe paa ostens overflade .

Fedtindholdet i toerstoffet er paa ikke under 50 vaegtprocent .

Vandinholdet i den fedtfri ostemasse er paa ikke under 65 vaegtprocent .

Af oste , der opfylder denne definition , kan naevnes foelgende :

Bibress

Brie

Camembert

Cambré

Carré de l'Est

Chaource

Coulommiers

Epoisse

Herve

Limbourg

Livarot

Maroilles

Muenster

Pont-l'Evêque

Reblochon

Saint-Marcellin

Taleggio

Eksempler paa oste , der saelges under varemaerke :

Boursault

Caprice des Dieux

Ducs ( Suprême des )

Explorateur . "

III . Alle de oevrige bestemmelser i arrangementet forbliver uaendret .

Jeg ville vaere Dem taknemmelig , saafremt de over for mig vil bekraefte , at De er indforstaaet med indholdet af denne skrivelse . "

Modtag , hr . ... , forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse .

Paa vegne af Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Brev nr . 2

Bruxelles , den ...

Hr . ...

Jeg har den aere hermed at bekraefte , at min regering er indfoerstaaet med indholdet af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd :

" Jeg har den aere hermed at henvise til det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost , der blev undertegnet den 9 . december 1981 i Bruxelles , samt til den brevveksling , der blev undertegnet den 12 . oktober 1983 i Bruxelles .

I . Under de raadslagninger , der har fundet sted i henhold til del II , nr . 5 , i naevnte midlertidige arrangement , viste det sig hensigtsmaessigt at aendre visse bestemmelser i arrangementet for bedre at tilpasse det til de faktiske behov paa markedet . I denne forbindelse er det for visse kategorier af oste noedvendigt at aendre :

- de maengder , der er omhandlet i arrangementets del II , nr . 2 , litra a ) og b ) ,

- de toldsatser ved indfoersel i Finland , der er omhandlet i arrangementets del II , nr . 2 , litra b ) .

II . Ved faelles aftale foretages der foelgende aendringer i det midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland vedroerende samhandelen med ost :

Del II , nr . 2 , affattes saaledes :

" 2 . Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Finland indfoerer samtidig med de i stk . 1 naevnte suspensioner og for samme periode foelgende handelsordning :

I perioden fra den 1 . januar til den 31 . december 1984 kan de udvekslede maengder og importafgifterne med hensyn til de nedenfor anfoerte oste ikke overstige foelgende stoerrelser :

a ) Ved indfoersel til Faellesskabet

Oste henhoerende under pos . 04.04 i den faelles toldtarif , der har oprindelse i og er indfoert fra Finland , og som ledsages af et godkendt dokument :

* Maengder * Importafgifter *

- Finlandia , med fedtindhold i toerstoffet paa mindst 45 vaegtprocent , lagret i mindst 100 dage , i rektangulaere blokke , af nettovaegt 30 kg og derover , henhoerende under pos . 04.04 E I b ) 2 i den faelles toldtarif * 6 250 t , heraf dog hoejst 2 900 t Finlandia * 18,13 ECU/100 kg *

- Emmental , Gruyère , Sbrinz og Bergkaese , ikke revet eller i pulverform , med fedtindhold i toerstoffet paa mindst 45 vaegtprocent , lagret i mindst 3 maaneder , henhoerende under pos . 04.04 A i den faelles toldtarif : * 6 250 t , heraf dog hoejst 2 900 t Finlandia * 18,13 ECU/100 kg *

- i hele standardoste * * *

- i stykker , vakuumpakket eller pakket under anvendelse af inaktiv gas , med skorpe paa mindst én side , af nettovaegt 1 kg og derover , men under 5 kg * 1 600 t * 18,13 ECU/100 kg *

- Smelteost , ikke revet eller i pulverform , fremstillet udelukkende af ost af typerne Emmental , Gruyère og Appenzell , eventuelt tilsat groen alpeost , i detailsalgspakninger og med fedtindhold i toerstoffet paa 56 vaegtprocent og derunder , henhoerende under pos . 04.04 D i den faelles toldtarif * 550 t * 36,27 ECU/100 kg *

- Tilsit , lagret i mindst en maaned , henhoerende under pos . 04.04 E I b ) 2 i den faelles toldtarif * 100 t * 55 ECU/100 kg *

- Andre oste * 0 t * - *

b ) Ved indfoersel til Finland

Oste henhoerende under pos . 04.04 i den finske toldtarif , der har oprindelse i og er indfoert fra Faellesskabet , og som ledsages af et godkendt kvalitets - og oprindelsesdokument :

* Importafgifter * Maengder *

04.04.150 Ost , ostemasse * 2/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.200 Smelteost * 1/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.300 Valleost * 2/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.400 Ost med skimmeldannelse i ostemassen * 1/6 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.901 Emmental * hele afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.902 Edam * hele afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

04.04.909 Andre oste * * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

- " lagret hvidt skimmelost " ( 1 ) * 1/6 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

- i andre tilfaelde * 1/3 af afgiften * 1 000 t uden restriktioner med hensyn til ostetype og maengde *

( 1 ) Ved lagret hvidskimmelost forstaas ost , der er behandlet eller modnet med biologiske stoffer som f . eks . skimmel , gaer eller andre organismer , der foerer til dannelse af en synlig skorpe paa ostens overflade .

Fedtinholdet i toerstoffet er paa ikke under 50 vaegtprocent .

Vandindholdet i den fedtfri ostemasse er paa ikke under 65 vaegtprocent .

Af oste , der opfylder denne definition , kan naevnes foelgende :

Bibress

Brie

Camembert

Cambré

Carré de l'Est

Chaource

Coulommiers

Epoisse

Herve

Limbourg

Livarot

Maroilles

Muenster

Pont-l'Evêque

Reblochon

Saint-Marcellin

Taleggio

Eksempler paa oste , der saelges under varemaerke :

Boursault

Caprice des Dieux

Ducs ( Suprême les )

Explorateur .

III . Alle de oevrige bestemmelser i arrangementet forbliver uaendret .

Jeg ville vaere Dem taknemmelig , saafremt de over for mig vil bekraefte , at De er indforstaaet med indholdet af denne skrivelse . "

Modtag , hr . ... , forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse .

For regeringen for republikken Finland

Top