EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976D0894

76/894/EØF: Rådets afgørelse af 23. november 1976 om nedsættelse af en stående fytosanitær komité

OJ L 340, 9.12.1976, p. 25–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 178 - 178
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 83 - 83
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 83 - 83
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 205 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 205 - 205
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 168 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 168 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 7 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2014; ophævet ved 32014R0652

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/894/oj

31976D0894

76/894/EØF: Rådets afgørelse af 23. november 1976 om nedsættelse af en stående fytosanitær komité

EF-Tidende nr. L 340 af 09/12/1976 s. 0025 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0205
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 16 s. 0178
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0205
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0083
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0083


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 23 . november 1976

om nedsaettelse af en staaende fytosanitaer komité

( 76/894/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til det af Kommissionen forelagte udkast til afgoerelse , og

ud fra foelgende betragtninger :

For at lette gennemfoerelsen af de af Raadet trufne bestemmelser paa det fytosanitaere omraade er der ved disse fastlagt en procedure for et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ; for at dette samarbejde kan foeres ud i livet boer der nedsaettes en komité til at udoeve de funktioner , som tillaegges den ved disse bestemmelser ;

det er oenskeligt , at samarbejdet kommer til at omfatte samtlige de i disse bestemmelser omhandlede omraader ; der boer derfor gives den naevnte komité befoejelse til at behandle ethvert spoergsmaal paa disse omraader -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Der nedsaettes en staaende fytosanitaer komité , i det foelgende benaevnt " komiteen " , bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

Artikel 2

Komiteen udoever de funktioner , som tillaegges den ved de af Raadet trufne bestemmelser paa det fytosanitaere omraade , i de tilfaelde og paa de betingelser , der er omhandlet i disse bestemmelser .

Den kan endvidere behandle ethvert andet spoergsmaal , som falder inden for disse bestemmelsers omraade , og som dens formand maatte tage op , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

Artikel 3

Komiteen udarbejder selv sin forretningsorden .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 23 . november 1976 .

Paa Raadets vegne

A . P . L . M . M . van der STEE

Formand

Top