EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0652

Sag C-652/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Visoki upravni sud (Kroatien) den 18. oktober 2022 — Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. mod Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

OJ C 482, 19.12.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 482/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Visoki upravni sud (Kroatien) den 18. oktober 2022 — Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. mod Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

(Sag C-652/22)

(2022/C 482/16)

Processprog: kroatisk

Den forelæggende ret

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Sagsøgt: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Præjudicielle spørgsmål

1)

Tillader artikel 76 i: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (1), sammenholdt med direktivets artikel 36, at en ordregivende enhed kan tage hensyn til dokumenter, som en tilbudsgiver har fremlagt for første gang efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, som ikke var indeholdt i det oprindelige tilbud, og som godtgør forhold, som tilbudsgiveren ikke havde angivet i det oprindelige tilbud?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 76 i direktiv 2014/25, sammenholdt med direktivets artikel 36, da fortolkes således, at de er til hinder for, at den ordregivende enhed efter den første tildelingsafgørelse er blevet annulleret, og sagen er blevet hjemvist til den ordregivende enhed med henblik på fornyet gennemgang og evaluering af tilbuddene, kan kræve yderligere dokumenter fra tilbudsgiveren, som godtgør, at betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren er opfyldt, og som ikke var indeholdt i det oprindelige tilbud, såsom en liste over udførte arbejder suppleret med en henvisning, der ikke var indeholdt i den oprindelige liste over arbejder, dvs. som ikke var en del af det oprindelige tilbud?

3)

Såfremt besvarelsen af det første spørgsmål er bekræftende, skal artikel 76 i direktiv 2014/25, sammenholdt med direktivets artikel 36, fortolkes således, at de er til hinder for, at den økonomiske aktør, efter at den første tildelingsafgørelse er blevet annulleret, og sagen er blevet hjemvist til den ordregivende enhed med henblik på fornyet gennemgang og evaluering af tilbuddene, for den ordregivende enhed fremlægger dokumenter, som godtgør, at betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren er opfyldt, og som ikke var indeholdt i det oprindelige tilbud, såsom en liste over udførte arbejder suppleret med en henvisning, der ikke var indeholdt i den oprindelige liste over arbejder, dvs. som ikke var en del af det oprindelige tilbud?


(1)  EUT 2014, L 94, s. 243.


Top