EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0296

Sag C-296/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 5. maj 2022 — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG og Carglass GmbH mod FCA Italy SpA

OJ C 318, 22.8.2022, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/24


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 5. maj 2022 — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG og Carglass GmbH mod FCA Italy SpA

(Sag C-296/22)

(2022/C 318/35)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG og Carglass GmbH

Sagsøgt: FCA Italy SpA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 61, stk. 1 og stk. 4, sammenholdt med bilag X, nr. 2.9 til forordning 2018/858 (1), hvorefter fabrikanten med henblik på OBD, diagnosticering, reparation og vedligeholdelse af køretøjet skal stille den direkte datastrøm om køretøjet til rådighed via den serielle dataport på standarddatastikket, også i betragtning af kravene til fabrikanten om at sikre køretøjets generelle sikkerhed i bilag II, del 1, position 63, til denne forordning

sammenholdt med forordning nr. 661/2009 (2) med henblik på køretøjer, som er typegodkendt før den 6. juli 2022, her navnlig artikel 5, stk. 1, og

sammenholdt med forordning 2019/2144 (3), som er gældende fra den 6. juli 2022, her navnlig artikel 4, stk. 4 og 5

fortolkes således, at fabrikanten altid, også ved implementering af relevante sikkerhedsforanstaltninger, skal sikre, at uafhængige reparatører altid kan udføre denne OBD, diagnosticering, reparation og vedligeholdelse af køretøjet inklusive de hertil nødvendige skriveprocesser ved hjælp af et universelt, generisk diagnoseværktøj, uden at betingelserne om, at værktøjet skal have internetforbindelse til en af fabrikanten fastsat server, og/eller at brugeren forudgående skal være personligt registreret hos fabrikanten, skal være opfyldt, hvilke betingelser ikke udtrykkeligt er fastsat i forordningen?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30.5.2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT 2018, L 151, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13.7.2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT 2009, L 200, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27.11.2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (EUT 2019, L 325, s. 1).


Top