EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0283

Sag C-283/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Prešov (Słovakiet) den 26. april 2022 — DZ, EO, YV, YE og MP mod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

OJ C 303, 8.8.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 303/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Prešov (Słovakiet) den 26. april 2022 — DZ, EO, YV, YE og MP mod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(Sag C-283/22)

(2022/C 303/18)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Okresný súd Prešov

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: DZ, EO, YV, YE og MP

Sagsøgt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Præjudicielle spørgsmål

1.

Skal artikel 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 (1) af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører fortolkes på en sådan måde, at en person,

som befinder sig uden for en helikopter, som tilhører en af fællesskabets lufttransportører, men som under helikopterflyvningen er ophængt i et løftetov, som er et integreret udstyr (eller som er en del) af helikopteren, og som lettede sammen med helikopteren (på grund af ophængningen i et løftetov);

som gratis blev transporteret af staten (en statshelikopter, der blev brugt i polititjenester) som er et luftfartsselskab inden for rammerne af en »aftale om transport« mellem luftfartsselskabet (staten) og arbejdsgiveren for den person, der udfører en speciel opgave (i henhold til uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2006 Z.z., z 10. mája 2006 k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných službách (Den Slovakiske Republiks regerings resolution nr. 411/2006 af 10. maj 2006 om udkast til regler for driften af flyvninger i politiet) og nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 50/2012 zo dňa 14. marca 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov (bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet i Den Slovakiske Republik nr. 50/2012 af 14. marts 2012 om behovet for og godkendelse af flyvninger), der bestemmer, at luftfartsselskabets luftfartøj udfører flyvninger for at sikre udførelsen af den pågældende persons arbejdsgivers opgaver);

hvor formålet med transporten var at udføre en særlig opgave, ligesom den opgave, der er genstand for hovedsagen (implementering af den officielle opgave bestående af specialuddannelsen af betjentene ved Hasičský og Záchranný Zbor (brandsluknings- og redningsenheden) ved hjælp af luftfartsudstyr (helikopter) i form af en øvelse med en redningsmand og [en reddet person]),

og

som deltog i udførelsen af træningsopgaven som et medlem af brandslukningsenheden, der efter pilotens og helikopteroperatørens befaling blev fastgjort med et løftetov til helikopteren som et integreret udstyr (eller en del af det) på helikopteren og under flyvningen skulle hejses om bord på helikopteren,

a)

er en passager

eller

b)

er medlem af luftfartøjets besætning eller kabinepersonale?

2.

Skal artikel 17, stk. 1, i konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, der blev indgået i Montreal den 28. maj 1999, og underskrevet af Det Europæiske Fællesskab den 9. december 1999 i henhold til artikel 300, stk. 2, EF og godkendt på EF’s vegne ved Rådets afgørelse 2001/539/EF (2) af 5. april 2001, fortolkes på en sådan måde, at personen under de omstændigheder, der er angivet i det første spørgsmål, anses for at være

a)

en passager

eller

b)

et medlem af luftfartøjets besætning eller kabinepersonale?

3.

Kan anvendelse af statshelikopteren den 10. maj 2017 betragtes som transport, som omhandlet i artikel 2, stk. 1, [og] artikel 1, i konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, der blev indgået i Montreal den 28. maj 1999, og underskrevet af Det Europæiske Fællesskab den 9. december 1999 i henhold til artikel 300, stk. 2, EF og godkendt på EF’s vegne ved Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 2001?


(1)  EUT 2004, L 138, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5.4.2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) (EFT 2001, L 194, s. 38).


Top