EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0751

Sag C-751/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 7. december 2021 — PJ mod Eurowings GmbH

OJ C 95, 28.2.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 95, 28.2.2022, p. 6–6 (GA)

28.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 7. december 2021 — PJ mod Eurowings GmbH

(Sag C-751/21)

(2022/C 95/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Salzburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PJ

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Foreligger der også en »boardingafvisning« som omhandlet i artikel 4 og artikel 2, litra j), i forordning (EF) nr. 261/2004 (1), når passagerer afvises på den pågældende flyvning, og dette ikke først sker ved boarding (gaten), men allerede forinden ved indcheckningsskranken, og de derfor ikke engang når frem til boarding (gaten)?

2)

Er det tilstrækkeligt til at anse betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 for at være opfyldt, at passageren, når planlagt afgang er kl. 6.20, boarding kl. 5.50 og »gate-closure« kl. 6:05 (og disse tider fremgår af boardingpasset), efter at være ankommet til lufthavnen i taxa kl. 5.14 er til stede ved sagsøgtes indcheckningsskranke direkte derefter (omkring kl. 5.16)? Navnlig henset til, at sagsøgte kl. 3.14 på afgangsdagen har gjort passageren opmærksom på, at flyet er meget fyldt, og håndbaggage skal checkes ind ved indcheckningsskranken. Og henset til, at indcheckningsskranken ifølge oplysninger fra sagsøgte åbner 2 timer inden og lukker 40 minutter før afgang?

3)

Foreligger der »boardingafvisning« som omhandlet i artikel 4 og artikel 2, litra j), i forordning (EF) nr. 261/2004, når sagsøgeren og dennes familie ved sagsøgtes indcheckningsskranke kl. 5.16 henvises til at checke baggagen ind ved nogle bagageautomater i Hamburg lufthavn, der er megen travlhed omkring, og som ikke fungerer rigtigt på trods af assistance fra sagsøgtes medarbejdere og lufthavnspersonale, og sagsøgeren derefter sendes videre til andre bagageautomater, hvor det heller ikke lykkes at checke baggagen ind, og der først kl. 5.40 er en automat, der fungerer og genkender baggagen men afviser indcheckning et minut senere og henviser sagsøgeren til at gå til sagsøgtes indcheckningsskranke, hvor han derefter får at vide, at han nu er kommet for sent til flyet?

4)

Har sagsøgeren og dermed også hans medpassagerer udvist egen skyld, i og med at de på trods af problemerne med indcheckning af baggage ved bagageautomaterne blot fulgte instrukserne fra medarbejderne og automaterne og derved overså, at tiden til at checke ind og nå frem til gaten gik? Kan det bebrejdes sagsøgeren og hans medpassagerer, at de ikke på et tidligt tidspunkt overvejede at lade baggagen eftersende på grund af problemerne med indcheckning? Ville det med rimelighed kunne forlanges, at rejsegruppen delte sig op, og én person, f.eks. sagsøgeren, blev stående ved bagagen, således at de andre kunne nå frem til gaten? Navnlig henset til, at sagsøgerens datter, der var på krykker efter en knæoperation, og hans svigermor, der var ældre og havde slidgigt, var gangbesværede.

5.

Såfremt det første og det tredje spørgsmål besvares benægtende: Skal artikel 2, litra j), i forordning (EF) nr. 261/2004 fortolkes således, at der i et tilfælde, hvor passagererne stiller sig i kø foran skranken ved bagageindcheckningsautomaten ca. en time inden afgang, men på grund af flyselskabets mangler ved tilrettelæggelsen (f.eks. et utilstrækkeligt antal åbne indcheckningsskranker, personalemangel, ingen information af passagererne over højttalersystemer) og/eller på grund af driftsforstyrrelser i lufthavnen (her: defekte bagageindcheckningsautomater) først når frem til indcheckningsskranken på et tidspunkt (her: det tidspunkt, hvor indcheckningsskranken lukker), hvor passagerne derfor afvises, er tale om »boardingafvisning« som omhandlet i forordningens artikel 2, litra j?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) — Erklæring fra Kommissionen (EUT 2004, L 46, s. 1).


Top