EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/464/05

Indkaldelse af forslag 2022 — EAC/A10/2021 Det Europæiske Solidaritetskorps 2021/C 464/05

PUB/2021/905

OJ C 464, 17.11.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 464/17


Indkaldelse af forslag 2022 — EAC/A10/2021

Det Europæiske Solidaritetskorps

(2021/C 464/05)

1.   Indledning og målsætninger

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/888 af 20. maj 2021 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og på det årlige arbejdsprogram for 2022 for Det Europæiske Solidaritetskorps (C(2021) 7860). Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps omfatter perioden 2021-2027. De generelle og specifikke mål for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps er anført i forordningens artikel 3.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under programmet Det Europæiske Solidaritetskorps:

Projekter for frivillige

Frivilliggrupper på højt prioriterede områder

Solidaritetsprojekter

Kvalitetsmærke for frivillige solidaritetsaktiviteter

Kvalitetsmærke for frivilligt arbejde inden for humanitær bistand

Frivilligt arbejde under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand.

3.   Støtteberettigelse

Enhver offentlig eller privat enhed, hvad enten det er nonprofitorganisation eller profitsøgende virksomhed, lokal, regional, national eller international, kan ansøge om finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps. Ydermere kan grupper af unge, der har tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps’ portal, ansøge om finansiering til solidaritetsprojekter.

Følgende lande (1) kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps:

de 27 EU-medlemsstater og oversøiske lande og territorier

tredjelande, der er associeret til programmet:

EFTA-/EØS-landene: Island og Liechtenstein

EU-kandidatlande (2): Republikken Tyrkiet og Republikken Nordmakedonien.

Endvidere er visse aktioner åbne for lovligt etablerede enheder i tredjelande, der ikke er associeret til programmet.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2022.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget, der er øremærket til denne indkaldelse af forslag, anslås til 138 800 000 EUR.

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og betinget af vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram 2022 for Det Europæiske Solidaritetskorps, og det kan ændres betinget af en ændring af det årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Solidaritetskorps. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Det Europæiske Solidaritetskorps og ændringer heraf, som er offentliggjort på: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources

Tilskuddenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og type støtteberettigede ansøgere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

De nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Projekter for frivillige

23. februar 2022

(valgfri runde)

4. oktober 2022

Solidaritetsprojekter

23. februar 2022

(valgfri runde)

4. maj 2022

4. oktober 2022

De nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 17.00 belgisk tid.

Frivilliggrupper på højt prioriterede områder

6. april 2022

Frivilligt arbejde under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand

3. maj 2022

Ansøgninger om kvalitetsmærker kan indgives løbende.

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps 2022.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2022 på følgende internetadresse: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2022 er en integreret del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  Lovligt etablerede enheder og personer med lovligt ophold i disse lande.

(2)  Med forbehold af undertegnelse af de bilaterale associeringsaftaler.


Top