EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0436

Sag C-436/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 15. juli 2021 — flightright GmbH mod American Airlines, Inc.

OJ C 452, 8.11.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 452/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 15. juli 2021 — flightright GmbH mod American Airlines, Inc.

(Sag C-436/21)

(2021/C 452/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger og revisionsappellant: flightright GmbH

Sagsøgte og revisionsindstævnt: American Airlines, Inc.

Præjudicielle spørgsmål

1.

Foreligger der direkte tilsluttede flyforbindelser som omhandlet i art. 2, litra h), i forordning nr. 261/2004 (1), allerede når et rejsebureau har sammensat flyvninger fra forskellige luftfartsselskaber til ét transportforløb, har faktureret passageren en samlet pris herfor og har udstedt en samlet elektronisk billet, eller forudsætter det derudover et særligt retligt forhold mellem de transporterende luftfartsselskaber?

2.

Såfremt der forudsættes et særligt retligt forhold mellem de transporterende luftfartsselskaber:

Er det tilstrækkeligt, hvis der i en reservation som den, der er beskrevet i det første spørgsmål, er sammensat to på hinanden følgende flyvninger, som skal udføres af det samme luftfartsselskab?

3.

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende:

Skal artikel 2 i aftale af 21. juni 1999 (2) mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart den med afgørelse nr. 1/2006 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 18. oktober 2006 (3) i bilaget til aftalen indsatte henvisning til forordning (EF) nr. 261/2004 fortolkes således, at forordningen også gælder for passagerer, som påbegynder en flyvning til et tredjeland i lufthavne på schweizisk område?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).

(2)  EFT 2002, L 114, s. 73.

(3)  Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 18.10.2006 om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (EUT 2006, L 298, s. 23).


Top