EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0283

Sag C-283/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 4. maj 2021 — VA mod Deutsche Rentenversicherung Bund

OJ C 310, 2.8.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 310/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 4. maj 2021 — VA mod Deutsche Rentenversicherung Bund

(Sag C-283/21)

(2021/C 310/13)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VA

Sagsøgt: Deutsche Rentenversicherung Bund

Procesdeltager: RB

Præjudicielle spørgsmål

1.

Tages der i henhold til bestemmelserne i Nederlandene — som i henhold til bestemmelserne i afsnit II forordning (EF) nr. 883/2004 (1) er den kompetente medlemsstat — hensyn til en børnepasningsperiode som omhandlet i artikel 44, stk. 2, i forordning (EF) 987/2009 (2) derved, at børnepasningsperioden i Nederlandene som ren bopælsperiode begrunder en pensionsrettighed?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

2.

Skal artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 987/2009 — i videreudvikling af Domstolens dom af 23. november 2000 i sag C-135/99 (3) og af 19. juli 2021 i sag C-522/10 (4), — fortolkes udvidende således, at den ansvarlige medlemsstat også skal tage hensyn til børnepasningsperioder i tilfælde, hvor den person, som har varetaget børnepasningen, før og efter børnepasningen ganske vist har pensionsretlige perioder på grund af uddannelse eller beskæftigelse udelukkende i denne stats ordning, men ikke indbetalte bidrag til denne ordning umiddelbart før eller efter børnepasningen?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16.9.2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2009, L 284, s. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2000:647, Elsen.

(4)  ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.


Top