EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0317

Sag C-317/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’arrondissement (Luxembourg) den 21. maj 2021 — G-Finance SARL og DV mod / Luxembourg Business Registers

OJ C 297, 26.7.2021, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 297/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’arrondissement (Luxembourg) den 21. maj 2021 — G-Finance SARL og DV mod / Luxembourg Business Registers

(Sag C-317/21)

(2021/C 297/29)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal d’arrondissement

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: G-Finance SARL og DV

Sagsøgt: Luxembourg Business Registers

Præjudicielle spørgsmål

Er bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (1), og navnlig artikel 1, stk. 15, litra c), heri om ændring af artikel 30, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som ændret ved førnævnte direktiv (EU) 2018/843, for så vidt som disse bestemmelser tildeler »ethvert medlem af offentligheden« adgang til oplysningerne om de reelle ejere af selskaber og andre juridiske enheder,

ugyldige, fordi de:

a)

tilsidesætter proportionalitetsprincippet, således som det er fastsat i artikel 5, stk. 4, TEU og/eller

b)

tilsidesætter artikel 16 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (frihed til at oprette og drive egen virksomhed) og/eller

c)

tilsidesætter artikel 20 (lighed for loven) og 21 (forbud mod forskelsbehandling) i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og/eller

d)

tilsidesætter det almindelige EU-retlige princip om beskyttelse af forretningshemmeligheder?


(1)  EUT 2018, L 156, s. 43.


Top