EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0222

Sag C-222/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 1 (Den Tjekkiske Republik) den 22. marts 2021 — České dráhy, a.s.

OJ C 242, 21.6.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 242/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 1 (Den Tjekkiske Republik) den 22. marts 2021 — České dráhy, a.s.

(Sag C-222/21)

(2021/C 242/15)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Obvodní soud pro Prahu 1

Parter i hovedsagen

Sagsøger: České dráhy, a.s.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Opfylder en national lovgivning som den i femte del i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov, herefter »den civile retsplejelov«) kravene til domstolsprøvelse af afgørelser truffet af et tilsynsorgan i henhold til artikel 56, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (1) af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (herefter »direktiv 2012/34«)?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, er det da i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i direktiv 2012/34, at tilsynsorganets afgørelser angående niveauet for infrastrukturafgifter erstattes med domme, som afsiges af de enkelte almindelige domstole efter sagernes realitetsbehandling i retssager med deltagelse af sagsøgere og infrastrukturforvaltere og uden deltagelse af tilsynsorganet?

3)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, giver kravet om oprettelse af et enkelt nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren i artikel 55, stk. 1, i direktiv 2012/34, kravet om tilsynsorganets funktioner i henhold til artikel 56, stk. 2, 11 og 12 i direktiv 2012/34, og kravet om samarbejde mellem tilsynsorganerne i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv 2012/34 mulighed for at erstatte tilsynsorganets afgørelser med domme afsagt af de enkelte almindelige domstole, som ikke er bundet af de faktiske omstændigheder, som tilsynsorganet har fastslået?


(1)  EUT 2012, L 343, s. 32.


Top