EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0511(02)

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 2021/C 183/05

PUB/2021/243

OJ C 183, 11.5.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/20


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2021/C 183/05)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE AF EN STANDARDÆNDRING TIL ÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»PUISSEGUIN SAINT-EMILION«

PDO-FR-A0992-AM03

Meddelelsesdato: 9. marts 2021

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN VEDTAGNE ÆNDRING

1.   Geografisk område

Det geografiske område er blevet ændret, således at der ikke længere henvises til matrikelafsnittene. Desuden henvises der til den officielle geografiske kode.

Denne ændring har ingen indvirkning på det geografiske område, da den alene er redaktionel.

Denne ændring medfører en ændring af punkt 1.6 i enhedsdokumentet.

2.   Område i umiddelbar nærhed

Området i umiddelbar nærhed er blevet korrigeret for at rette op på en forglemmelse. Ved sammenlægningen af Puisseguin kommune og Mondabon kommune blev den del, der svarer til den sidstnævnte kommune, ikke tilføjet området i umiddelbar nærhed. Desuden henvises der til den officielle geografiske kode.

Denne ændring medfører en ændring af punkt 1.9 i enhedsdokumentet.

3.   Cirkulation mellem godkendte oplagshavere

Kapitel 1, punkt IX, nr. 5, litra b), vedrørende datoen for cirkulation af vinene mellem godkendte oplagshavere udgår.

Denne ændring medfører ikke en ændring af enhedsdokumentet.

4.   Henvisninger til kontrolstrukturen

Affattelsen af henvisningen til kontrolstrukturen er blevet gennemgået for at harmonisere affattelsen med andre varespecifikationer. Denne ændring er alene redaktionel. Denne ændring medfører ikke en ændring af enhedsdokumentet.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Disse rødvine, der primært er fremstillet af merlot N, er kraftige og runde, har en kraftig farve og en intens duft af røde frugter, der udvikler en kompleks bouquet ved lagring.

Lagring på fade, der ofte benyttes, kan tilføre brændte og vaniljeagtige nuancer, der beriger den aromatiske palet og vinenes struktur.

Vinene har:

et naturligt alkoholindhold udtrykt i volumenprocent på 11 %

et totalt alkoholindhold udtrykt i volumenprocent på 13,5 % efter berigelse

et indhold af æblesyre på 0,30 g/l eller derunder

et indhold af gæringsdygtigt sukker (glucose og fructose) på 3 g/l eller derunder.

Generelle analytiske karakteristika

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.):

 

Virkeligt minimumsalkoholindhold (% vol.):

 

Samlet minimumssyreindhold:

i milliækvivalenter pr. liter

Maksimalt indhold af flygtig syre (i milliækvivalenter pr. liter):

13,26

Maksimalt totalt indhold af svovldioxid (i milligram pr. liter):

140

5.   Vinfremstillingsmetoder

5.1.   Særlige ønologiske fremgangsmåder

Tilsætning

Særlig ønologisk fremgangsmåde

Anvendelse af subtraktive berigelsesteknikker (TSE) er tilladt inden for en koncentrationsgrænse på 15 %.

Efter berigelse er vinens totale alkoholindhold udtrykt i volumenprocent højst 13,5 %.

Drift af vinbedriften

Dyrkningspraksis

Beplantningstætheden er mindst 5 500 vinstokke pr. ha.

Afstanden mellem rækkerne må ikke overstige 2meter, og afstanden mellem vinstokkene i en række må ikke være under 0,50 meter.

Vinstokkene skal beskæres. Beskæringen foretages senest på det udviklingsstadium, hvor bladene er udfoldede (Lorenz-stadium 9).

Vinstokkene beskæres i henhold til nedenstående teknikker, der fremmer udbredningen og gennemluftningen af beplantningen på et opbindingsplan, samtidig med at antallet af klaser begrænses:

enkelt eller dobbelt Guyot-beskæring

kort sporebeskæring (korte grene) i vifteform eller efter Royat-metoden

lang sporebeskæring (lange grene).

Hver stok har højst 12 skud.

Under alle omstændigheder er overlapning af de lange grene ikke tilladt.

Kunstvanding

Kunstvanding i vinstokkenes vækstperiode kan kun tillades i tilfælde af vedvarende tørke, og når denne forhindrer en god fysiologisk udvikling af vinstokkene og en god modning af druen.

5.2.   Maksimumsudbytte

Rødvin

65 hektoliter pr. hektar.

6.   Afgrænset geografisk område

Høst af druer samt fremstilling, behandling og lagring af vinene finder sted i den del af kommunen Puisseguin i departementet Gironde (på grundlag af den officielle geografiske kode af 26.2.2020), der svarer til denne kommunes område, således som dette var afgrænset inden sammenlægningen med Monbadon kommune den 1. januar 1989 (præfektens afgørelse af 10.11.1988).

7.   Vigtigste druesort(er)

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N — Malbec

Merlot N

8.   Tilknytning til det geografiske område

Det geografiske område for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Puisseguin Saint-Emilion« er begrænset til den del af Puisseguin kommune, der svarer til denne kommune, således som den var afgrænset inden sammenlægningen med Monbadon kommune i januar 1989. Dette område er beliggende i den nordøstlige del af departementet Gironde, 48 km nordøst for Bordeaux og 10 km nordøst for Saint-Émilion i Libournais-området.

Ved sammenløbet af to floder, Isle og Dordogne, er jordbunden på de afgrænsede vinmarker, der er omfattet af den kontrollerede oprindelsesbetegnelse, hovedsageligt kalkholdig og kalk- og lerholdig.

Klimaet er som i hele Gironde langs Atlanterhavskysten et tempereret kystklima med moderate temperaturudsving, hvilket er gunstigt for vindyrkning. Det geografiske områdes beliggenhed nordøst for Gironde tilfører dette et strejf af kontinentalklima, der er kendetegnet ved højere temperaturer om sommeren og om efteråret, hvilket fremmer modningen af druerne. Kystklimaet, der er uforudsigeligt og nogle år ledsages af regnfulde efterårslavtryk eller omvendt en varm og meget solrig eftersommer, har en markant indvirkning på årgangene.

Druesorten merlot N trives fantastisk i dette område. Den sætter navnlig pris på den kølige og fugtige jordbund med en lerholdig tekstur, hvor den modner godt.

De øvrige druesorter er forbeholdt en jordbund, der er lidt varmere, sand og grus eller sandblandet svær lerjord samt solbeskinnet ler- og kalkholdig jordbund.

Kystklimaet med et strejf af kontinentalklima (varme somre, lange, lune efterår, milde og generelt tørre vintre) fremmer en langsom modning af druerne.

Det afgrænsede parcelområde omfatter parceller, som enten på grund af jordbundens tekstur eller på grund af deres topografiske placering (højderyg eller skråning) er veldrænede. Parceller med hovedsageligt hydromorfe jorder eller jorde, der er udviklet oven på lerbund eller silt, som er uigennemtrængelig i ringe dybde, er udelukket. Parceller, der er beliggende i dale med en jordbund, der udviser tegn på hydromorfi, og som er udsat for en risiko for frost om foråret, er ligeledes udelukket.

Disse præcist afgrænsede parceller giver de lokale druesorter, der er blevet udvalgt over lang tid på grund af deres egnethed til opbevaring og lagring, hvilket hænger sammen med behovet for langvarig transport af disse produkter, mulighed for at udvikle sig optimalt.

For at sikre en tilstrækkelig høst uden at overbelaste vinstokkene på en jordbund med et velkendt produktionspotentiale, der er garant for modenhed og en optimal koncentration af frugterne, er beplantningstætheden høj. Udbredelsen af trådespalier, der hænger sammen med en streng beskæringsform, og forbuddet mod, at lange grene går ind over hinanden, gør det muligt at sikre en god fordeling af høsten og et løvareal, der er tilstrækkeligt stort til at sikre fotosyntesen og dermed en bedre modenhed.

De høstede druer skal være sunde, og sortering er obligatorisk for at fjerne utilstrækkeligt modne, beskadigede eller syge dele.

Vinene lagres mindst frem til foråret i året efter høståret, idet denne lagringsperiode er nødvendig for stabiliseringen, modningen og udviklingen af vinene, inden de markedsføres.

Vine med betegnelsen »Puisseguin Saint-Emilion« er rødvine, der primært er fremstillet af druesorten merlot N, de er kraftige og runde og har en kraftig farve og en intens duft af røde frugter, som udvikler en kompleks bouquet ved lagring.

I sammenstikninger tilfører druesorterne cabernet franc N og cabernet-Sauvignon N friskhed og struktur, hvorved de øger vinenes lagringspotentiale og deres aromatiske kompleksitet.

Lagring på fade, der ofte benyttes, kan tilføre brændte og vaniljeagtige nuancer, der beriger den aromatiske palet og vinenes struktur.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, andre krav)

Større geografisk enhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Den større geografiske enhed »Vin de Bordeaux« eller »Grand Vin de Bordeaux« kan fremgå af etiketten på vin med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse. Bogstaverne i angivelsen af den større geografiske enhed er både i højde og bredde højst to tredjedele af størrelsen af de bogstaver, der angiver navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Område i umiddelbar nærhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Undtagelse vedrørende produktion i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Området i umiddelbar nærhed, som er genstand for undtagelsen vedrørende fremstilling, behandling og lagring af vinene, omfatter følgende kommuner i departementet Gironde på grundlag af den officielle geografiske kode af 26. februar 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, den del af Puisseguin kommune, der svarer til den tidligere Monbadon kommune forud for sammenlægningen med denne den 1. januar 1989, og Libourne, for så vidt angår den del af det afgrænsede område, der ligger syd for bækken Capelle og forlængelsen heraf frem til kommunevej nr. 28, via denne vej til Dordogne og via jernbanen Bordeaux–Bergerac.

Link til varespecifikationen

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.


Top