EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0052

Sag C-52/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Liége (Belgien) den 28. januar 2021 — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL mod État belge — SPF Finances

OJ C 128, 12.4.2021, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 128/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Liége (Belgien) den 28. januar 2021 — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL mod État belge — SPF Finances

(Sag C-52/21)

(2021/C 128/27)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Liége

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL

Sagsøgt: État belge — SPF Finances

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning eller praksis, i henhold til hvilken selskaber, som er etableret i én medlemsstat, som anvender tjenesteydelser fra selskaber, der er etableret i en anden medlemsstat, har pligt til at udarbejde og indgive opgørelser og sammenfattende oversigter til skatteforvaltningen for så vidt angår disse udgifter for at undgå, at der pålignes selskabsskat svarende til 100 % eller 50 % af de beløb, som selskaberne i denne anden medlemsstat har faktureret, mens de ikke er undergivet en sådan pligt for at undgå påligning af den nævnte skat, såfremt de anvender tjenesteydelser fra hjemmehørende selskaber?


Top