EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0670

Sag C-670/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ráckevei Járásbíróság (Ungarn) den 8. december 2020 — EP m.fl. mod ERSTE Bank Hungary Zrt.

OJ C 98, 22.3.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 98/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ráckevei Járásbíróság (Ungarn) den 8. december 2020 — EP m.fl. mod ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Sag C-670/20)

(2021/C 98/05)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Ráckevei Járásbíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: EP, TA, FV og TB

Sagsøgt: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Præjudicielle spørgsmål

1)

I betragtning af den fortolkning af artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1), der er foretaget i dom afsagt i sag C-186/16 (2), Andriciuc m.fl., skal et kontraktvilkår om valutakursrisikoen anses for klart og utvetydigt, når det, uden at det udtrykkeligt bestemmer, at alene debitor bærer hele denne risiko, blot indeholder debitors erklæring, hvori anføres, at vedkommende »er fuldt ud bekendt med de mulige risici ved transaktionen, og navnlig den omstændighed, at udsvingene i den pågældende valuta i forhold til den ungarske forint både kan øge og nedsætte omkostningerne ved tilbagebetaling af lånet i forint[«]?

2)

Opfylder det ovennævnte kontraktvilkår det krav, der er fastsat i dom afsagt i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., hvorefter forbrugeren på grundlag et sådant vilkår skal kunne vurdere de potentielt alvorlige økonomiske følger af at bære valutakursrisikoen for sine økonomiske forpligtelser, når der tages hensyn til, at det dokument med overskriften [»]Oplysning om de almindelige risici ved finansiering i fremmed valuta[«], som forbrugeren underskrev ved indgåelsen af aftalen, henviser på samme måde til de gunstige og ugunstige virkninger af valutakursændringer, hvilket antyder, at den sædvanlige tendens ved en fast valutakurs — som ligeledes er meddelt af sammenslutningen af ungarske banker — er, at disse gunstige og ugunstige økonomiske virkninger udlignes på lang sigt?

3)

Opfylder det ovennævnte kontraktvilkår det krav, der er fastsat i dom afsagt i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., hvorefter forbrugeren på grundlag et sådant vilkår skal kunne vurdere de potentielt alvorlige økonomiske følger af at bære valutakursrisikoen for sine økonomiske forpligtelser, når det hverken i aftalen eller i det dokument med oplysninger om valutakursrisiciene, som blev underskrevet ved aftaleindgåelsen, udtrykkeligt eller implicit anføres, at forøgelsen af tilbagebetalingsraterne kan være betydelig eller endda faktisk kan være af en enhver størrelse?

4)

I betragtning af den fortolkning af artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, der er foretaget i dom afsagt i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., skal et kontraktvilkår om valutakursrisikoen anses for klart og utvetydigt, hvis det ikke udtrykkeligt angiver, at alene forbrugeren bærer hele valutakursrisikoen, når det ikke udtrykkeligt fremgår af kontraktvilkårene, at forøgelsen af tilbagebetalingsraterne kan være betydelig eller endda faktisk kan være af en enhver størrelse?

5)

Er forbrugerens erklæring i denne henseende, som er affattet i generelle vendinger i et standardkontraktvilkår, i sig selv tilstrækkelig til at vurdere, om oplysningerne om valutakursrisikoen opfylder det krav, der er fastsat i dom afsagt i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., hvorefter disse oplysninger skal give den gennemsnitlige forbruger mulighed for på grundlag heraf at vurdere de potentielt alvorlige økonomiske følger ved at overføre valutakursrisikoen på sine økonomiske forpligtelser, når intet andet vilkår i aftalen eller i [dokumentet med oplysninger] understøtter denne konklusion?

6)

Henset til indholdet af dom afsagt i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., er fortolkningen anlagt af Kúria (øverste domstol), hvorefter »den omstændighed, at sagsøgte har fremlagt oplysninger om valutakursrisikoen, i sig selv betyder, at sagsøgeren på realistisk vis burde påregne denne risiko«, forenelig med artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).

(2)  Dom af 20.9.2017, Andriciuc m.fl., C-186/16, EU:C:2017:703.


Top