EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0524

Sag C-524/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Městský soud v Praze (Den Tjekkiske Republik) den 20. oktober 2020 — VÍTKOVICE STEEL, a.s. mod Ministerstvo životního prostředí

OJ C 443, 21.12.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 443/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Městský soud v Praze (Den Tjekkiske Republik) den 20. oktober 2020 — VÍTKOVICE STEEL, a.s. mod Ministerstvo životního prostředí

(Sag C-524/20)

(2020/C 443/16)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Městský soud v Praze

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Sagsøgt: Ministerstvo životního prostředí

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal der i henhold til artikel 10, stk. 8, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (1) af 27. april 2011, sammenholdt med bilag I til denne afgørelse, gratistildeles emissionskvoter for perioden 2013-2020 til anlæg, som udfører processer, der anvender oxygenkonvertere, hvor inputtet er flydende jern, som leveres fra et andet anlæg, der tilhører en anden anlægsoperatør, forudsat at det samtidig er sikret, at der ikke sker dobbelttælling eller dobbelttildeling af kvoter beregnet til produktet varmt metal?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er artikel 10, stk. 8, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 sammenholdt med bilag I til denne afgørelse ugyldig for så vidt angår produktet varmt metal, henset til, at denne bestemmelse er uforenelig med artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF sammenholdt med bilag I til dette direktiv, eventuelt på grund af uforståelighed?

3)

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende er artikel 1, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 2013/448/EU (2) af 5. september 2013 for så vidt angår anlægget med identifikatoren CZ-existing-CZ-52-CZ-0102–05 da også ugyldigt for så vidt som der ikke længere er et retsgrundlag?

4)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 1, stk. 1, og artikel 1, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 for så vidt angår anlægget med identifikatoren CZ-existing-CZ-52-CZ-0102–05 fortolkes således, at disse bestemmelser muliggør tildeling af kvoter beregnet til produktet varmt metal til dette anlæg på baggrund af en ny anmodning fra Den Tjekkiske Republik, såfremt dobbelttælling og dobbelttildeling af kvoter udelukkes?

5)

Såfremt det fjerde spørgsmål besvares benægtende — er artikel 1, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 for så vidt angår anlægget med identifikatoren CZ-existing-CZ-52-CZ-0102–05 ugyldig henset til, at denne bestemmelse er uforenelig med artikel 10, stk. 8, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 sammenholdt med bilag I til denne afgørelse?

6)

Såfremt det tredje, fjerde eller femte spørgsmål besvares bekræftende, hvordan skal en medlemsstats myndighed agere i overensstemmelse med EU-retten, når myndigheden i strid med EU-retten ikke gratistildelte emissionskvoter til operatøren af et anlæg, der udførte processer, der anvendte oxygenkonvertere, når anlægget ikke længere er i drift, og når perioden, som kvoterne blev tildelt i, er udløbet?


(1)  Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT 2011, L 130, s. 1).

(2)  Kommissionens afgørelse af 5.9.2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer C(2013) 5666) (EUT 2013, L 240, s. 27).


Top