EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0442

Sag C-442/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21. september 2020 — flightright GmbH mod Ryanair Designated Activity Company

OJ C 433, 14.12.2020, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 433/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21. september 2020 — flightright GmbH mod Ryanair Designated Activity Company

(Sag C-442/20)

(2020/C 433/26)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Nürnberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: flightright GmbH

Sagsøgt: Ryanair Designated Activity Company

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en strejke organiseret af en fagforening blandt de ansatte i et transporterende luftfartsselskab en »usædvanlig omstændighed« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 (1)?

2)

Er det afgørende, om den nævnte strejke føres på grund af krav fra de ansattes side, som hidtil ikke var aftalt ved kontrakt mellem de ansatte og det transporterende luftfartsselskab?

3)

Er det i denne forbindelse afgørende, om den konkrete strejke blev udløst af en bestemt adfærd fra det transporterende luftfartsselskabs side under forhandlingerne med fagforeningen?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).


Top