EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0474

Sag C-474/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovni sud Republike Hrvatske (Kroatien) den 30. september 2020 — I.D. mod Z. b. d.d., Z.

OJ C 423, 7.12.2020, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 423/30


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovni sud Republike Hrvatske (Kroatien) den 30. september 2020 — I.D. mod Z. b. d.d., Z.

(Sag C-474/20)

(2020/C 423/45)

Processprog: kroatisk

Den forelæggende ret

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parter i hovedsagen

Sagsøger: I.D.

Sagsøgt: Z. b. d.d., Z.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1) fortolkes således, at dets bestemmelser finder anvendelse på en låneaftale, som er indgået før Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, når lånet blev konverteret efter tiltrædelsen i henhold til en lov, som Republikken Kroatien vedtog efter sin tiltrædelse til Den Europæiske Union, og har Domstolen henset hertil kompetence til at besvare det andet spørgsmål?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, har det andet spørgsmål følgende ordlyd:

2)

Skal artikel 6, stk. 1, i direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for anvendelsen af en national lov såsom den særlov, der er omtvistet i hovedsagen — ZID ZPK 2015 — Zakon o konverziji (konverteringsloven), der på den ene side i henhold til en ufravigelig bestemmelse pålægger tjenesteydere at tilbyde forbrugere at indgå tillæg til låneaftaler på de i loven fastsatte betingelser, hvilket tillæg erstatter de enkelte kontraktvilkår — som på tidspunktet for lovens ikrafttræden (vilkår vedrørende en ensidig ændring af rentesatsen) eller senere (vilkår vedrørende en klausul om valuta knyttet til CHF) er blevet erklæret ugyldige ved en domstolsafgørelse — med gyldige kontraktvilkår, på en sådan måde, at vilkårene i tillægget anses for at have været i kraft fra begyndelsen, hvilket sikrer aftalens gyldighed, og som på den anden side bestemmer, at de betalinger, der er foretaget af forbrugeren, som frivilligt har accepteret at indgå tillægget, i henhold til de urimelige vilkår, skal anvendes for at opfylde den pågældende forbrugers forpligtelser i henhold til vilkårene i det gyldige tillæg, i kraft af en aftale om rådighed over et eventuelt overskydende beløb eller tilbagebetaling til forbrugeren såfremt det overskydende beløb overstiger summen af lige store delbetalinger i henhold til den nye tilbagebetalingsplan for lånet, hvorved ovenstående skal ske på den måde, der er foreskrevet i loven?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29)


Top