EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0332

Sag C-332/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 22. juli 2020 — Roma Multiservizi spa og Rekeep spa mod Roma Capitale og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

OJ C 329, 5.10.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 329/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 22. juli 2020 — Roma Multiservizi spa og Rekeep spa mod Roma Capitale og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Sag C-332/20)

(2020/C 329/08)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Roma Multiservizi spa og Rekeep spa

Sagsøgte: Roma Capitale og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er det foreneligt med EU-retten og den korrekte fortolkning af 14. og 32. betragtning til samt artikel 12 og 18 i direktiv 2014/24/EU (1) og artikel 30 i direktiv 2014/23/EU (2), herunder med henvisning til artikel 107 TEUF, at der i forbindelse med fastlæggelse af, at den private partners kapitalandel i et halvoffentligt selskab, som skal stiftes, overholder den minimumsgrænse på 30 %, som den nationale lovgiver anser for at være hensigtsmæssig ved gennemførelse af de EU-retlige principper, der er fastsat i Domstolens praksis, udelukkende skal tages hensyn til denne partners formelle/dokumenterede kapitalstruktur, eller kan — eller snarere skal — den ordregivende myndighed tage hensyn til sin indirekte deltagelse i den tilbudsgivende private partner?

2)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, er det da kohærent og foreneligt med de EU-retlige principper, navnlig konkurrenceprincippet, proportionalitetsprincippet og hensigtsmæssighedsprincippet, at den ordregivende myndighed fra udbudsproceduren kan udelukke en tilbudsgivende privat partner, hvis reelle kapitalandel i det halvoffentlige selskab, som skal stiftes, som følge af den konstaterede direkte eller indirekte offentlige deltagelse de facto er under 30 %?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26.2.2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT 2014, L 94, s. 1).


Top