EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0247

Sag C-247/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Appeals Service Northern Ireland (Det Forenede Kongerige) den 7. april 2020 — VI mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

OJ C 313, 21.9.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Appeals Service Northern Ireland (Det Forenede Kongerige) den 7. april 2020 — VI mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sag C-247/20)

(2020/C 313/11)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Appeals Service Northern Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VI

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal et børn, som har tidsubegrænset ophold i EØS, opretholde en omfattende forsikringsdækning ved sygdom for at bevare opholdsretten, som barnet skulle som en selvforsørgende person i medfør af Regulation 4(1) i 2016-Regulations?

2)

Er kravet i medfør af Regulation 4(3)(b) i Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [at omfattende forsikringsdækning ved sygdom i Det Forenede Kongerige kun er opfyldt for en studerende eller en selvforsørgende person for så vidt angår Regulation 16(2)(b)(ii) i Immigration (European Economic Area) Regulations 2016, hvis en sådan dækning omfatter både personen og alle relevante familiemedlemmer] ulovligt i henhold EU-retten i lyset af artikel 7, stk. 1, i direktiv 2004/38 (1) og Den Europæiske Unions Domstols praksis i præmis 70 i Teixiera-dommen C-480/08?

3)

Efter afgørelsen i præmis 53 i dommen i sagen Ahmad v. Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 988, skal de gensidige ordninger med det fælles rejseområde, der foreligger for så vidt angår sundhedsforsikringsdækningen mellem Det Forenede Kongerige og Irland, da anses for »gensidige ordninger« og dermed for at udgøre omfattende forsikringsdækning ved sygdom for så vidt angår Regulation 4(1) i 2016-Regulations?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77).


Top