EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0044

Sag C-44/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 27. januar 2020 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mod PC og RE

OJ C 161, 11.5.2020, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/29


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 27. januar 2020 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mod PC og RE

(Sag C-44/20)

(2020/C 161/38)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellant: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Indstævnte: PC og RE

Præjudicielle spørgsmål

a)

Skal § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der blev indgået den 18. marts 1999, og som er knyttet som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 (1), fortolkes således, at de tjenesteperioder i myndigheden, som en person med tidsbegrænset ansættelse har tilbagelagt med identiske arbejdsopgaver som en fastansat indplaceret i tilsvarende tjenestegrad i den samme myndighed, skal vurderes for at fastlægge ancienniteten, selv om fastansættelsen finder sted efter en almindelig udvælgelsesprøve og til trods for, at særtrækkene i udvælgelsesproceduren som anført i begrundelsen bevirker en fuldstændig fornyelse af ansættelsesforholdet og indgåelsen — efter den af deltageren i udvælgelsesproceduren accepterede opløsning af det foregående ansættelsesforhold — af et nyt ansættelsesforhold, som er kendetegnet ved en myndighedsakt om indplacering samt særlige forpligtelser og særlig øget stabilitet?

b)

Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende: Skal ancienniteten anerkendes fuldstændigt, eller foreligger der objektive forhold, som henset til de ovennævnte særtræk kan begrunde differentierede kriterier for anerkendelse i forhold til fuldstændig anerkendelse?

c)

Hvis spørgsmål b) besvares benægtende: På grundlag af hvilke kriterier skal ancienniteten vurderes for at undgå diskriminering?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).


Top